Je dôležité užívať doplnky výživy u športovcov?

Je dôležité užívať doplnky výživy u športovcov?

Príspevok športovej lekárky na tému problematiky užívania výživových doplnkov pre športovcov.

Odpovedať na otázku z nadpisu je dôležité aj zložité. Kvalita výkonu je závislá od fyzickej dispozície športovca, úrovne jeho trénovanosti, regenerácie, kvalite výživy, kumulácie energetických zdrojov a psychickej odolnosti.

V priebehu roka každý športovec prechádza niekoľkými fázami rôzneho zaťaženia v prípravnom a závodnom období . V dennom režime nás predovšetkým zaujíma fyziologický mechanizmus adaptácie organizmu na zaťaženie a následná regenerácia. Ďalšie zaťaženie by malo byť vo vhodnom čase . Vo fáze intenzívneho zaťaženia často skracujeme čas regenerácie, alebo ho nahradzujeme aktívnym odpočinkom. To je však nevhodné a často málo účinné.

K únave vedú štyri základné mechanizmy:

 • vyčerpanie energetických zásob, vrátane nedostatku kyslíka
 • kumulácia niektorých metabolitov látkovej výmeny v zaťaženej svalovej bunke
 • fyzikálno-chemické zmeny ako acidóza (zakyselenie), dehydratácia, zmeny koncentrácie iontov
 • zmeny regulačných a koordinačných mechanizmov vrátane porúch nervosvalového prenosu a pod.

Z objektívne merateľných parametrov únavu sprevádzajú:

 • vyčerpanie svalového glykogénu
 • poruchy acidobázickej rovnováhy
 • zvýšenie hladiny laktátu, pyruvátu a úrey
 • presun vody medzi krvným riečišťom a svalovinou
 • presuny iontov Na,Cl,K,Ca,Mg
 • zníženie aktivity enzýmových systémov
 • zmeny v červenom a bielom krvnom obraze
 • zmeny vo vylučovaní niektorých hormónov

Výzmaným mechanizmom únavy je útlm CNS (centrálny nervový systém), keď dochádza k zhoršeniu nervovej koordinácie, k zníženiu pohotovosti a k predĺženiu reakčného času.

V psychickej oblasti dochádza k podráždeniu až agresivite, alebo naopak k apatii.

Pri športových činnostiach submaximálnej intenzity záleží hlavne na spotrebe kyslíka. Odolnosť voči únave je daná výkonnosťou kardiorespiračnej sústavy. Je tu určitá závislosť medzi aeróbnou kapacitou a rýchlosťou zotavenia po fyzickej záťaži, medzi lepšie a horšie trénovanými športovcami. Čím vyššia je aeróbna výkonnosť, tým je zotavovanie rýchlejšie. Regeneráciu kardiorespiračnej sústavy a niektorých metabolických funkcii dosiahneme do 60.tich minút.

Oveľa zložitejšia je regenerácia CNS, regenerácia vlastnej svalovej bunky, jej povrchu a vnútra – doplnenie svalového glykogénu, obnova aktivity enzýmového systému, ako i šliach ich úponov a samotných kostí. Táto časť si vyžaduje obdobie 12 až 48 hodín i dlhšie.

Realizácia kvalitnej prípravy i špičkových výkonov je závislá na kvalite výživy a doplnkov výživy. Výživa športovca je však vysoko individuálna. Musí zodpovedať objemu vykonanej fyzickej náročnosti, druhu športu a jedincovi.

Energetická potreba v čase regenerácie je daná energetickou spotrebou počas zaťaženia.

Klinické vyšetrenie a hodnotenie nutričného stavu závisí od:

 • antropometrického vyšetrenia
 • biochemických a hematologických parametrov
 • a telesného zloženia

K posúdeniu telesnej hmotnosti používame rôzne indexy. V športe často optimálna hmotnosť nieje ideálnou, i tento fakt treba zohľadniť. Optimálnu telesnú hmotnosť obvykle určujeme vzorcom: OBW=H-100(/H-152/x0,2 pre mužov OBW= H-100(/H-152/x0,4 pre ženy.

Stav výživy nešportujúcej populácie je daný výživovými zvyklosťami, kvalitou konzumných potravín, prípadne genetickými dispozíciami a je značne vzdialený od ideálu.

Je všeobecne známe, že fyzicky a psychicky preťažený organizmus je oveľa náchylnejší k zlyhaniu. Oveľa väčšie je riziko rôznych poškodení z preťaženia, ale aj citlivejší k infekciám.

Ak rešpektujeme najnovšie poznatky športovej fyziológie, uvedomujeme si potrebu kvalitnej výživy a výživových doplnkov.

Aký je rozdiel medzi volne predajným doplnkom výživy a farmakom?

 • V prvom rade doplnok výživy dostal atest Antidopingovej komisie, teda nehrozí riziko pozitívneho testu na doping
 • Použitie nie je spojené s rizikom vedľajších účinkov
 • Teoreticky neexistuje riziko návyku
 • Je vylúčené toxické poškodenie

Foto zdroj: thinkstock