Jarný beh Šaľou 2014 – pozvánka

Jarné behanie pre všetkých. Štartovné zadarmo.

Jarný beh Šaľou 2014 - pozvánka

Termín: 01. máj 2014 Miesto: Amfiteáter nová CMZ (Centrálna mestká zóna) Usporiadateľ: RADA ŠPORTU o.z. Garant podujatia: MUDr. Martin Alföldi – primátor mesta S podporou: VÚC Nitra, Comprax, Lepšia Šaľa o.z. Preds.org.výboru: Mgr. Peter Plenta, PhD. Vedúci rozhodca: Ing. Ľuboš Hamar Zdravotná služba: Červený kríž Moderátor: MKsC

Prezentácia: najneskôr 15 min. pred štartom

Štart Hlavná kategória na 5 250 m – 14:00 h. Tech. podmienky: Účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa pravidiel atletiky a daného rozpisu za obmedz. premávky.

Popis trate: Štart pred amfiteátrom CMZ – mestský ohruh (Mostová ulica) – spevnený násyp rieky Váh (2 okruhy) – Nábrežná ulica – Školská ulica – Cieľ amfiteáter CMZ

Štartovné: Zdarma!

Občerstvenie: Minerálna voda

ČASOVÝ ROZPIS, KATEGÓRIE A DĹŽKA TRATE

13:45 Otvorenie 14:00 Hlavná kategória spoloč. štart mužov a žien

CENY A VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV

Prví traja pretekári dostanú vecné ceny. Veríme, že prídete v čo najväčšom počte a prispejete tak k úspešnému priebehu celého podujatia!