Ivana Solymosyová (plávanie)

Ivana Solymosyová

Dosiahnuté odborné vzdelanie: absolventka bakalárskeho štúdia FTVŠ UK Bratislava – študijný odbor telesná výchova a šport, špecializácia plávanie a plavecké športy

Prebiehajúce odborné vzdelanie:

Trénerská špecializácia: synchronizované plávanie

Športové úspechy: bývala reprezentantka SR a ČSFR v synchronizovanom plávaní, viacnásobná majsterka SR, účastníčka 5 x ME a 2 x MS

Trénerské referencie: Kamloops Sunrays (Kanada), TJ Slávia STU Bratislava

Miesto pôsobenia:

Mapka:

Kontaktné údaje: email: solymosy(at)gmail.com Telefón: 0904 924 476

http://aquatica.szm.sk

Trénerská vizitka je inzercia. Pre aktualizáciu vizitky alebo zmazanie inzerátu píšte na obchod@sportujeme.sk. V prípade že ste tréner a želáte si tiež pridať vizitku, využite tento kontakt.