Iľja Číž: Posiľňovanie – prednáška

Prednáška, resp. workshop na tému posilňovanie. Je pravda že hodina bola tématicky určená učiteľom telesnej výchove, ale obsahovo by nemala uniknúť trénerom, ani ich zverencom.

Kým úvod prednášky je venovaný základom, postupne sa pridávajú cviky, ktoré už náročnosťou nezvládne každý. Mne osobne sa na prednáške páčila práve táto postupnosť. Nie je potrebné pridávať do tréningu stále náročnejšie cviky, ak neboli zvládnuté ani tie základné.

Postupnosť je veľmi dôležitá a správna technika musí byť na prvom mieste. Vždy jej musí byť podriadená silová náročnosť, ako aj rýchlosť ktorou sa cvik vykonáva.

Čo v prednáške o posilňovaní uvidíte?

Cviky s vlastným telom, cviky na BOSU, cviky na fitlopte, či dokonca s obyčajnou handrou.