III. International Fitness Cup 2005

Doplnené o 2 nové kvalitnejšie fotografie.

Dňa 29.10. 2005 sa v Bratislave v Dome kultúry Ružinov uskutočnil 3. ročník International Fitness Cup 2005. Táto súťaž bola nominačnou na Majstrovstvá sveta vo fitness, takže šlo o veľa…

Monika Kovačičová
Alojz Šablica

V tabuľkách vám prehľadne prinášam úplné výsledky z kategórií tohto večera. Pozorným asi neunikne, že okrem poradia sa tu nachádzajú aj štartové čísla súťažiacich. Zámer bol dobrý. Čísla mali slúžiť pre lepšiu orientáciu vo fotografiách, ktoré som sa snažil zo súťaže priniesť. Žiaľ fotoaparát, ktorý som mal v tento večer k dispozícií, to nezvládol a fotky sú prakticky nepoužiteľné. Prinášam preto aspoň ilustračné foto – fotky uverejňujem, no prosím nekameňovať :/ Dostal som prísľub na fotografie z oficiálneho zdroja a preto dúfam, že dnešný príspevok bude mať čoskoro pokračovanie.

Fitness ženy

Poradie Štartové č. Meno a priezvisko Oddiel / klub
1. 3    Nina Šišková    F+F Nitra
2. 7    Eva Brnčalová    FlexFit Family
3. 1    Eva Matoušková    Zoracentrum BA
4. 9    Szilvia Palfolvi    Maďarsko
5. 26    Erzsébet Herczog    Maďarsko

 

Fitness figúra

Poradie Štartové č. Meno a priezvisko Oddiel / klub
1. 15    Monika Kovačičová    FlexFit Family
2. 18    Eva Brnčalová    FlexFit Family
3. 17    Martina Seidlová    FlexFit Family
4. 20    Jana Kordiaková    Zoracentrum BA
5. 13    Eva Matoušková    Zoracentrum BA
6. 12    Jaroslava Pavlíková    GTK Žilina
7. 11    Dominika Janovčíková    Marietta Kardio Fit Košice

Fitness aerobic

Poradie Štartové č. Meno a priezvisko Oddiel / klub
1. 32    Nina Šišková    F+F Nitra
2. 33    Katarína Fabiánová    Tatran Prešov
3. 37    Szilvia Palfolvi    Maďarsko
4. 31    Mariana Ďurišová    GTK Žilina
5. 26    Jana Kordiaková    Zoracentrum BA

Fitness model

Poradie Štartové č. Meno a priezvisko Oddiel / klub
1. 43    Monika Kovačičová    FlexFit Family
2. 47    Katarína Molnárová    FlexFit Family
3. 42    Jana Kordiaková    Zoracentrum BA
4. 49    Noémi Oláh    Maďarsko
5. 50    Zuzana Pikusová    Zoracentrum BA
6. 48    Katarína Kružliaková    FlexFit Family
7. 40    Bernadett Bátki    Maďarsko
8. 45    Anikó Gabriela Kovács    Maďarsko
9. 46    Jaroslava Pavlíková    GTK Žilina
10. 44    Klaudia Krutak    Maďarsko
11. 39    Dominika Janovčíková    Marietta Kardio Fit Klub

Fitness ženy

Poradie Štartové č. Meno a priezvisko Oddiel / klub
1. 27    Alojz Šabica    FlexFit Family
2. 29    Jozef Babjar    Zoracentrum BA
3. 22    Tirpák Lászió    Maďarsko
4. 23    Tárkányi Levente    Marietta Kardio Fit Klub
5. 21    Kinreich Reinmund    Rakúsko