Hnacia sila a jej zásady pri športovaní

1. Musíte vedieť "prečo":

Vonkajšie podnety sú dôležité, ale ešte dôležitejšie sú vaše vnútorné motivačné faktory. Nikto iný vás tak nedonúti k pravidelnej práci na sebe ako vy sami. Nikto iný sa za vás nebude rozhodovať, ktorú cestu si vyberiete a po ktorej ceste budete kráčať ďalej.

Hnacia sila a jej zásady pri športovaní

V prvom rade si teda svedomito odpovedzte na otázku, prečo vlastne cvičíte. Dôvodov môže byť viacero – od zdravotných, výkonnostných, estetických, až po mnohé ďalšie. Ak prídu prvé krízy, spomeňte si na tieto dôvody a spomeňte si aj na to, ako ste začínali a čo všetko ste pre to už urobili.

2. Pridajte odpovede na otázky "čo" a "kedy":

Určite ste už mnohokrát počuli o dôležitosti pravidelného určovania rôznych športových a výkonnostný cieľov. Nestačí sa iba rozhodnúť, že niečo začnem robiť. Je potrebné stanoviť si aspoň všeobecné ciele a nástroje, pomocou ktorých ich dosiahnete.

3. Vytvorte si strategický plán:

Umožní vám priblížiť sa k stanoveným cieľom krok po kroku. Mal by obsahovať dve základné oblasti. Prvou je stravovacia oblasť (jedálniček) a druhou tréningová (rozpis tréningu s cvikmi, tréningovými schémami a inými parametrami). Presvedčte sa, že jednotlivé kroky vášho plánu dávajú zmysel a sú splniteľné.

4. Určte si priority:

Rozhodnúť sa pre pravidelné cvičenie je jedna vec. Na druhej strane je nelogické, ak potom tvrdíte, že teraz nemôžem, nestíham, urobím to zajtra a podobne. Novému životnému štýlu musíte do istej miery podriadiť celkový denný režim, sociálne povinnosti, stravovanie a veľa iného. Ciest, ako to všetko dať do súladu, je samozrejme veľa a potrvá istý čas, kým začnete všetko stíhať a zvládať.

5. Úspech má byť viditeľný:

Nestačí iba prejsť na inú cestu a nechať sa po nej vláčiť. Neustále hľadajte nové výzvy, pokúšajte sa dosiahnuť nové ciele a celkovo sa posúvajte dopredu. Hľadajte nové motivačné faktory a nestagnujte. Nedopusťte, aby sa z novej aktivity stala len ďalšia stereotypná činnosť, ktorá bude súčasťou vášho života.

6. Záväzky sú viac ako predsavzatia:

Zábavná stránka a voľnosť má byť súčasťou pravidelného cvičenia, ale ak ste si to už vybrali a mnoho tomu aj obetovali, berte to vážne a nemárnite drahocenným časom. Neporušujte záväzky, ktoré ste si dali. Ostatných môžete oklamať veľmi ľahko, ale nikdy neoklamete samých seba.

7. Pracujte na vlastnej disciplíne a trpezlivosti:

Musíte počítať s tým, že nie vždy pôjde všetko podľa predstáv. Čiastkové úspechy budú striedať neúspechy a stavy bezradnosti. Niekedy budete mať možno pocit, že to všetko nemá zmysel. Buďte však trpezliví a pristupujte k prekážkam ako k niečomu, čo vás v konečnom dôsledku posilňuje a formuje. Nikdy to nebude ľahké, to len vy musíte byť stále silnejší!

Foto zdroj: thinkstock