Glute-ham Sit-up – Základy pre CrossFit (24) – Video

Pri Glute-ham Sit-up sa využíva celé telo. Niektorí ľudia si myslia, že to je len cvik na brucho. Ale nie je to tak. Je potrebné prejsť do úplnej extenzie. Pričom na návrat do východzej pozície sa využíva dolná časť, resp. stred tela.

Prevedenie cviku

V spodnej pozícii sú nohy mierne pokrčené. Pri pohybe smerom hore je zadok napnutý a kolená zatláčam dole. Využívam tak prácu nôh, aby som akceleroval pohyb.

Chrbát by pri tomto cviku nemal byť v hyperextenzií. V spodnej pozícii aj z tohto dôvodu aktivujem zadok a získavam podporu pri ceste hore.

Príprava

Ak si ešte nie sme istý celou dráhou pohybu, vykonávam len čiastočné opakovania. Pohyb je len polovičný a vraciam sa späť. Postupne prehlbujem rozsah opakovaní až napokon dosiahnem plný rozsah pohybu. Či robím menší alebo plný rozsah, nesmiem zabúdať na prácu nôh.

Dôležité je, aby ste tento cvik nevykonávali cez silu brušných svalov, ale silu nôh a sedacích svalov. Nie sú to skracovačky.

Pre úplnosť ešte pridávam odkaz na popis cviku skracovačky na rímskej lavičke.

Príručka pre CrossFit  – v spolupráci s CrossFit Pressburg. Cvik vysvetľuje Jozef Porubský