Flushing systém

Flushing systémJe to už dávnejšie, čo sa na týchto stránkach objavil článok popisujúci princíp kruhového tréningu. Je zaraďovaný do tréningu z iných dôvodov ako tréning založený na systéme flushing. Dal by sa označiť za jeho protiklad. Základným zámerom kruhového tréningu je snaha súborom cvičení na rôzne svalové skupiny docieliť, aby krv cirkulovala celým telom. Krv je teda doslova svalmi preháňaná. Takýto tréning však na budovanie svalov nie je najvhodnejší. Jednou z tých lepších možností je čoraz populárnejší flushing systém. Je asi najpoužívanejší a vďaka svojej efektivite má aj širokú podporu medzi profesionálnymi kulturistami. Spomedzi známych osobností bol jeho zástancom napríklad Arnold Schwarzenegger.

Základným poznatkom z ktorého sa vychádza v tomto posilňovacom prístupe je skutočnosť, že svaly obsahujú množstvo vlásočníc, ktoré krvou privážajú živiny a odvádzajú splodiny. Na 1 mm pripadá približne 2000 vlásočníc. Cieľom flushing tréningu je sval naplniť krvou a udržať ju v nich po dostatočne dlhú dobu. Po správne odcvičenom tréningu sú tak svaly „napumpované“ ešte určitý čas po skočení záťaže. Pravidelným tréningom sa dá zvýšiť objem vlásočníc a ich počet (až o 45%). Cvičenie má tak hneď dvojitý účinok. Objem nerastie len vďaka hrubnutiu svalových vlákien, ale aj vďaka zvýšenému počtu vlásočníc.

V praxi je vybraná určitá svalová skupina, ktorá je najprv kompletne precvičená a až po jej skočení sa precvičuje iná časť tela. Dôležité je, aby cviky na seba nadväzovali a zabezpečovali, aby sval ostal prekrvený (aspoň čiastočne). Sval je tak precvičený z rôznych uhlov v niekoľkých cvikoch.Napríklad:

      • tlaky na rovnej lavičke a po nich hneď tlaky na šikmej lavičke
      • drep s činkou na ramenách, potom drepy s činkou na prsiach, predkopávanie, zakopávanie

Počet sérií by mal byť 3 až 5 pričom hlavný cvik je zaraďovaný ako prvý a počet sérií je spravidla väčší ako u ďalších cvikov. Počet opakovaní je približne 8 až 10. Adekvátne k tomu, je potrebné určiť vhodnú záťaž. Prestávky medzi sériami by mali byť rozmedzí 1 – 3 minút.

Foto zdroj: thinkstock