Fitlopta, Fitball

V dnešnom príspevku si popíšeme pomôcku, s ktorou sa je možné stretať čoraz častejšie. Spektrum jej samotných názvov je široké. Okrem názvov ako Fit lopta alebo Fit ball najčastejšie používaných v našich zemepisných šírkach je možné sa stretnúť s pomenovaniami ako Swiss ball, Gym ball, Fitness ball, Resist-a-ball, Stability ball, Physio ball, Balance ball a podobne. Názvy čiastočne odzrkadľujú históriu a využívanie tejto pomôcky a je úplne jedno pre ktorý z nich sa rozhodnete. Kým v minulosti bolo možné sa s takouto loptou stretnúť len v rôznych rehabilitačných a fyzioterapeutických centrách, postupne si ju obľúbili vrcholoví, ako aj rekreační športovci. Okrem využívania na rehabilitačné účely tak možno fitball nájsť v tréningových programoch vrcholových športovcov, ako aj formu alternatívneho sedenia bežného smrteľníka za pracovným stolom. Tieto slová môžem osobne potvrdiť, nakoľko pri písaní týchto riadkov na takejto lopte sedím. :)

Fitlopta – Fitball

V čom sú výhody fitlopty? Už samotné sedenie, alebo mierne „pohupovanie sa“ na tejto pomôcke pomáha zapájať stabilizačné svaly, ktoré inač často ostávajú ochabnuté a zanedbané. Na bežnej stoličke je oveľa ľahšie svaly uvolniť a chrbát povoliť do nezdravých, zhrbených polôh. V prípade, že sa svaly okolo chrbtice takto dlhodobo zanedbávajú, ochabujú, čo môže vyústiť do bolestí chrbta. Ak prvý krát usadnete na fitloptu, bude vás to asi nútiť skúšať na lopte pérovať. Takéto dynamické sedenie nenápadnou a nenásilnou formou zapojí svaly, o ktorých ste ani nevedeli, že ich máte. Jednou z civilizačných chorôb dnešného sedavého spôsobu života sú práve časté problémy s driekovou častou chrbtice – s „krížmi“. Využívaním fitlopty na sedenie je im možné predchádzať.

Hoci by sa zdalo že sedenie na fitballe je bezproblémové, rád by som upozornil, že aj tu treba na korektnú polohu tela dbať a sedieť vedome správne. Zvýšenú pozornosť by tomu mali venovať predovšetkým ľudia, u ktorých už bolo funkčné oslabenie diagnostikované. Pri sedení totiž telo „rado“ bez dozoru skĺzne do najpohodlnejších polôh, ktoré však pri snahe o zmierňovanie oslabenia nemusia byť práve najideálnejšie.

Fitlopta však nie je len výborná náhrada za stoličku! Asi najviac cvičení na fitlopte je venovaných chrbtovému svalstvu, no existuje veľa cvikov aj na ďalšie časti tela. Ako príklad uvádzam známe skracovačky, ktoré predstavujú výbornú alternatívu k cvičeniu na žinienke. Fitball je vhodne využiť aj pri niektorých cvikoch s činkami. Napr. rozpažovanie v ľahu na fitballe, predpažovanie a upažovanie v sede na fitballe atď.

Aký fitball si vybrať?

Najdôležitejšia je správna veľkosť. Medzi najbežnejšie rozmery patrí 45 cm, 55 cm, 65 cm a 75 cm. Existujú asi dna najpoužívanejšie spôsoby, ako zistiť vhodnú veľkost.

Určovanie podľa výšky postavy:

Pod 140 cm

45 cm

140 až 160 cm

55 cm

160 až 180 cm

65 cm

Nad 180 cm

75 cm

Podľa dĺžky natiahnutej hornej končatiny od ramena po špičky prstov:

55 až 65 cm

55 cm

66 až 80 cm

65 cm

81 až 90 cm

75 cm

Foto zdroj: thinkstock