Faktory ovplyvňujúce metabolizmus

Metabolizmus je termín vyjadrujúci proces rozkladu komplexných molekúl a následné získavanie energie z nich. V odborných článkoch je často možné stretnúť sa s pojmom bazálny metabolizmus. Bazálny metabolizmus je množstvo energie, ktoré potrebuje ľudský organizmus každý na prežitie, teda na pokrytie svojich základných funkcií a procesov. Od bazálneho metabolizmu sa odvíja určovanie optimálneho denného energetického príjmu tak, aby nevznikol ani energeticky prebytok, ani nedostatok. Určiť hodnotu bazálneho metabolizmu je obtiažne, keďže do úvahy treba vziať veľké množstvo faktorov.

Faktory ovplyvňujúce metabolizmus

Metabolizmus ovplyvňuje:

  • Pohlavie
  • Vek
  • Každodenná miera stresu
  • Frekvencia a intenzita telesnej záťaže
  • Stravovacie návyky, a to hlavne skladba stravy a frekvencia prísunu potravy
  • BMI – obézni ľudia majú vo všeobecnosti pomalší metabolizmus
  • Pitný režim
  • Dedičné predpoklady
  • Zdravotný stav

Na celkový metabolizmus vo veľkej miere vplýva tiež množstvo svalovej hmoty. Čím viac aktívneho svalstva človek má, tým u neho prebiehajú metabolické funkcie rýchlejšie. Preto samotná štíhlosť nie je zárukou rýchleho metabolizmu.

Vedci na základe viacerých výskumov faktorov ovplyvňujúcich metabolizmus zistili, že u ľudí, ktorí boli dojčení minimálne po dobu 6 mesiacov je ich metabolizmus v prieme o 34% výkonnejší ako u ľudí, ktorým bola podávaná náhradná výživa.

Na základe vyššie uvedeného možno povedať, že najlepší predpoklad pre optimálny priebeh metabolických procesov má mladý muž žijúci v miernom každodennom pracovnom strese aktívne sa venujúci športu, ktorého základom jedálneho lístka sú kvalitné bielkoviny, celozrnné obilniny a vláknina a dostatok tekutín.

Foto zdroj: thinkstock