Expandér

Expandér možno označiť za jednu z prvých foriem posilňovacích pomôcok. V súčasnosti je už v úzadí a zabudnutí. Z jeho základných vlastností vychádza aj súčasný populárny latexový pás zvaný tiež Dynaband. Medzi hlavné výhody oboch menovaných pomôcok patrí ľahkosť, prenosnosť a skladnosť. Expandér tak predstavuje ideálnu, jednoduchú a relatívne lacnú pomôcku na posilnenie a tvarovanie partií doma, alebo na cestách.

Expandér

Činky ako aj stroje pôsobia na sval odlišne. Kým u činky prekonáva cvičenec najväčší odpor na začiatku opakovania, u cvičení na strojoch je prekonávaný odpor prakticky konštantný. Znamená to, že počas celého opakovania je na sval vyvíjaná rovnaká sila (Tejto problematike som venoval samostatný článok). U činiek je tento fakt spôsobený vplyvom príťažlivosti zeme a u strojov za to môže ich samotná konštrukcia. Expandér nepôsobí na sval ani ako činka a ani ako stroj. Tým ako sa guma, prípadne pružina naťahuje, rastie aj odpor, ktorý cvičencovi kladie. Znamená to, že najväčší odpor je dosahovaný nie na začiatku, ale v samotnom závere opakovania. Tento fakt umožňuje pridať do tréningu niečo nové a pomôcť tak sval lepšie precvičiť a prekrviť.

Zvýšené prekrvenie pomáha k skvalitneniu vyrysovania svalu a jeho lepšiemu „vymodelovaniu“. Cvik si tak nájde ako doplnok miesto v posilňovacom tréningu dospelých, rovnako ako predpríprava pred začatím s posilňovaním u mládeže. Okrem posilnovacieho tréningu nachádza expandér vítanú pomôcku aj v kondičnom tréningu iných športov (atletickom tréningu).

Najväčšou nevýhodou expandéra je menšia batéria cvičení, ktorá neobsiahne precvičenie celého tela. Naviac dôvodom prečo sa na expandér tak často zabúda, je aj slabá znalosť známych cvičení.

Foto zdroj: thinkstock