Eugen Laczo: Prechod z mládežníckych do seniorských kategórií

Druhá prednáška z konferencie “Športový tréning mládeže dnes” – prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD., FTVŠ, Katedra atletiky