EPO – Erythropoietin

EPO – Erythropoietin

Keď som písal všeobecný článok o krvnom dopingu, vedel som, že bude mať pokračovanie. EPO, alebo ak chcete erytroproteín je dopingová látka, ktorá s krvným dopingom úzko súvisí, resp. doň spadá. Erythropoietin je hormón, ktorý je telu vlastný. Jeho tvorbu zabezpečujú obličky. Hladina takto získaného Erythropoietinu je síce relatívne nízka, ale plne zodpovedá prirodzeným potrebám tela. Hlavnou úlohou ktorú plní, je stimulovanie kostnej drene pre produkciu červených krviniek. Za normálnych okolností, nie je telu potrebné EPO dodávať. Tento prostriedok sa využíva pri liečení niektorých foriem anémie (chudokrvnosti), ale po odhalení jeho účinkov na fyzický výkon, dochádza čoraz častejšie aj k zneužívaniu v športe.

Pre svoje účinky vo forme zvýšených transportných kapacít kyslíku, nachádza uplatnenie vo vytrvalostných disciplínách atletiky (od 800m), cyklistiky, plávaní, triatlone a v bežeckom lyžovaní. Sú to aktivity, kde viac červených krviniek znamená viac kyslíku pre pracujúce svaly, čo v konečnom dôsledku môže znamenať aj víťazstvo. Podľa niektorých zdrojov sa asi 20 minútový bežecký výkon môže zlepšiť až o 30 sekúnd. Možno to nevyzerá veľa, ale v športe často rozhodujú nepatrné rozdiely a pri predstave niekoľko hodinových pretekov ako je napríklad maratón už môže dôjsť k zlepšeniu v minútach!

Syntetické EPO vytvorené genetickými inžiniermi sa svojou štruktúrou a vlastnosťami zhoduje z pôvodným erytroproteínom vytvoreným v ľadvinách.

Umelo vytvorený Erythropoietin sa telu podáva prostredníctvom injekcií. Fakt, že prakticky neexistuje presná hladina tejto látky v tele, sťažuje odhalenie prípadného previnilca. V súčasnosti nie je dostupná metóda, ktorá by presvedčivo a čisto dokázala jeho zneužitie.

Nebezpečenstvo užívania krvného dopingu, tak aj Erythropoietinu, je predovšetkým vo zvýšenej viskozite krvi. Pomer pevných častíc krvi sa ku krvnej plazme (tekutá zložka) zvýši a dôjde k veľkému krvnému zhustnutiu. To v akom percentuálnom pomere sú tieto zložky, vypovedá hematokrit. Jeho nízka hladina zodpovedá riedkej krvi a vysoká naopak krvi hustej. Ako som už pri krvnom dopingu napísal, srdce musí pri hustej krvi vynaložiť oveľa viacej úsilia aby takúto krv prepumpovalo. Zvýšená námaha srdca môže viesť až k infarktu. To, že sa nejedná len o teóriu, vypovedajú úmrtia mnohých športovcov (známe najmä z cyklistiky). Pevné častice krvi oveľa ľahšie uviaznu v cievach, ako keby prúdili v riedkej tekutine. Pokiaľ sa „podarí“ upchať cievu napríklad v mozgu, športovec má veľký problém.

Ak čítate sportujeme.sk pravidelne a máte už v malíčku aj príspevky z rubriky pitného režimu, istotne viete, čo sa deje s vodou z krvi pri športovom zaťažení. Pri náročnom dlhotrvajúcom fyzickom výkone dochádza ku veľkým stratám vody. Jedným zo zdrojov odkiaľ telo vodu pre plnenie rôznych úloh čerpá, je práve krv. Pokiaľ športovec dodržiava pitný režim a pred výkonom ma nízku úroveň hematokritu, nič významné by sa stať nemalo. Po ukončení záťaže je síce jeho hladina väčšia, ale doplnením tekutín sa vráti späť do normálu. Pokiaľ je však už na štarte preteku hladina vysoká, môže mať športovec veľké problémy. Hranica medzi hustou a „blatovou“ krvou s ktorou si už srdce neporadí, nie je totiž veľká.

Zdroje: http://www.rice.edu/~jenky/sports/epo.html  http://www2.iaaf.org/TheSport/Science/NSA15_1/Bibliography.html  http://www.svl.ch/doping/epo.html  http://www.gen.umn.edu/faculty_staff/jensen/1135/example_student_projects/ Sum2000/Blood_doping/dopewhat.htm#background

Foto zdroj: thinkstock