Dýchanie

Dýchanie

Dýchate keď cvičíte? Určite áno, ale kedy načasovať vydýchnutie a kedy nadýchnutie? Určite ste niekde čítali, že pri pohybe dole sa nadychujeme a hore vydychujeme no toto pravidlo neplatí vždy a tak si to tu trochu rozoberieme. Ak vám pri pohybe pomáha gravitácia (napríklad pohyb dole pri bicepsovom zdvihu), nadychujete sa a keď bojujete proti gravitácii (napríklad pohyb hore pri bicepsovom zdvihu) vydychujete. Behom jedného opakovania sa jeden krát nadýchnete a jeden krát vydýchnite. Výhodou správne nacvičeného dýchania je v tom, že vám umožňuje rytmický pohyb a vaše svaly netrpia nedostatkom kyslíka. No v niektorých náročných cvikoch sa budete musieť od tohto pravidla odkloniť. Napríklad drepy – kontrolovaný nádych a výdych je ľahký pokiaľ používate ľahkú záťaž, ale pri veľkej váhe je to prakticky nemožné. Keď intenzívne trénujete vaše telo potrebuje enormné množstvo kyslíku. Ak budete zadržovať dych, v tele sa budú hromadiť plyny. A pokiaľ budete dych zadržovať pri každom opakovaní, je možné, že sa dostanete do štádia kyslíkového dlhu. Je to jeden dôvoď, prečo sa budete cítiť tak zničený. Na druhej strane však zadržiavanie dychu pri posledných opakovaniach nemusí mat žiadny negatívny vplyv na zásobovanie tela kyslíkom.

Aký záver z toho môžete vyvodiť? Pri zahrievacích sériách by ste sa mali držať klasického dýchacieho systému. Ale ak začnete cvičiť s vyššou záťažou, nechajte vaše telo aby sa o dýchanie staralo samé.

Foto zdroj: thinkstock