Dušan Hamar: Fyziologické a medicínske osobitosti športovej prípravy mládeže

1. októbra zažila aula FTVŠ UK v Bratislave najvyššiu koncentráciu trénerov. Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK v Bratislave zorganizovali konferenciu určenú práve pre nich. Záujem vysoko prevyšoval možnosti auly. Udalosť prilákala trénerov zo širokého spektra športov, študentov a pedagógov z celého Slovenska.

Konferencia „Športový tréning mládeže dnes“ obsahovala 5 samostatných prednášok pedagógov z Fakulty telesnej výchovy a športu a jednu moderovanú diskusiu:

Fyziologické a medicínske osobitosti športovej prípravy mládeže
prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD., FTVŠ, Katedra športovej kinantropológie, Diagnostické centrum prof. Hamara

Prechod z mládežníckych do seniorských kategórií
prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD., FTVŠ, Katedra atletiky

Osobnosť – (tréner) spojené s moderovanou diskusiou
Zdeno Cíger, Miroslav Miklošovič, Hokejová akadémia Z. Cígera

Rozvoj silových schopností
doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK Bratislava

Rozvoj vytrvalostných schopností
PaedDr. Viktor Bielik, PhD., FTVŠ, Katedra športovej kinantropológie

Rozvoj rýchlostných schopností
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD., FTVŠ, Katedra atletiky

Konferencia bude mať jarné pokračovanie, kde opäť nebudeme chýbať s kamerou. Teraz už však prinášame postupne 6 samostatných videí, v poradí ako prebiehali počas konferencie.