Dosiahli ste svoje ciele, ale čo ďalej?

Dosiahli ste svoje ciele, ale čo ďalej?

Zo všetkých strán je nám neustále zdôrazňované, aké dôležité je mať svoje ciele. Ale čo potom, keď sa nám ich podarí naplniť? To je otázka, ktorá častokrát zostane nezodpovedaná. Ciele majú totiž vo svojej základnej podstate skôr krátkodobé alebo ohraničené časové trvanie a položená otázka má komplexnejší význam. Pomáha nám nájsť odpoveď na to, kým vlastne sme, kde sa snažíme dostať a čo hľadáme.

Cieľ má v skutočnosti svoj význam a opodstatnenosť vtedy, ak si uistíme dôvody, prečo sme si ho určili. Nie „čo“, ale „prečo“ má byť skutočným motivátorom športovca a hnacou silou, ktorá ho núti ísť dopredu. Ak si to neujasní a nenájde svoje vlastné prečo, nezíska ani odpoveď na otázku čo ďalej.

Malé a veľké ciele

Nedovoľte, aby sa aj vám stalo to, s čim má skúsenosť mnoho športovcov. Po splnení cieľa sa ukázalo, že pre nich nebol dostatočne významný, začali pochybovať a prevládalo u nich sklamanie. Hlavným problémom bolo práve to, že sa hlbšie nezamysleli nad dôvodom, prečo to vlastne robia a či to skutočne chcú.

V našej kultúre sme si na určovanie cieľov zvykli. Cítime sa tak lepšie a pri rôznych činnostiach tak máme pocit správnosti a zvýšené odhodlanie. Aby sme boli úspešní, očakáva sa, že ich splníme a že budú postupne rásť. Tu sa však môžeme dostať do pasce, pretože nekonečné zlepšovanie pochopiteľne nie je možné. Neustále určovanie a plnenie vyššieho cieľa môže fungovať len ohraničene.

Počas práce na našich cieľoch sa cítime šťastnejšie, pretože spolu s tým sa odkrývajú aj naše pozitívne charakterové črty. Napríklad príprava na kulturistickú alebo fitnes súťaž si vyžaduje neskutočnú disciplínu a mentálnu silu.

Tréning cyklistu nie je len o stovkách najazdených kilometrov, ale aj o obrovskej fyzickej a psychickej odolnosti. Podobne je to v príprave boxera na zápas a takto by sme mohli pokračovať ďalej. Čím vyšší cieľ, tým väčšia emočná odozva a celkové prežívanie situácie.

O stanovení a dosiahnutí jednotlivých cieľov by ste mali premýšľať ako o dočasnom medzníku a začiatočnej pozícii, nie ako o konečnej pozícii. Keď sa vám to podarí, ďalšou úlohou bude pokračovať v napredovaní s novou perspektívou a s opätovným ujasnením si toho, prečo to vlastne robíte. Samotná podstata a jednotlivé príčiny sú totiž veľmi dôležité, ak sa chystáte doslova žiť s vašimi cieľmi. V takomto prípade potom celý proces nebude predstavovať priamku, ktorá má svoj začiatok aj koniec, ale kruh. Napríklad túžba získať vyšportované a zdravé telo by predstavovala len priamku, ale túžba dosiahnuť to a zároveň to stále udržiavať už bude kruhom.

Foto zdroj: thinkstock