Dodržiavanie základných pravidiel a tréningové výsledky

Priemerní cvičenci si vo svojich začiatkoch vystačia s dodržiavaním základných pravidiel a s postupným dopĺňaním informácii a ich aplikáciou do praxe. V tomto článku sa pozrieme na problematiku cvikov pomocou jednoducho sformulovaných, no základných pravidiel posilňovacieho tréningu vykonávaného za účelom zväčšenia svalových objemov a sily.

Dodržiavanie základných pravidiel a tréningové výsledky

Existujú dva tábory ľudí. Jedni z nich tvrdia, že kulturistika je veda a ten druhý tábor tvrdí opak. Obidve tieto skupiny sa však výsledkov, ktoré by zásadne ovplyvnili pohľad na kulturistiku, nedočkali. Citovanie rôznych vedeckých štúdii v rámci tohto športu je už dnes úplne bežnou vecou, no do podstatnej miery je to ovplyvnené konkurenčným bojom výrobcov doplnkov výživy a veľkou kúpnou silou, ktorú tvorí nespočetné množstvo cvičiacich ľudí.

Samozrejme nie je nič zlé na serióznych štúdiách, ktorých výsledky nám môžu urýchliť naše pokroky, ale pravidelné posilňovanie ako proces zväčšovania svalovej hmoty a sily, vo svojej základnej podstate, nie je príliš vedecky zložité.

Vyberajte si tie správne cviky

Okrem rehabilitačných tréningov, tréningov s vlastnou váhou alebo osobitných tréningov so špecifickým zameraním používajte predovšetkým základne kombinované cviky. Získate tak veľký náskok do budúcna. Pripravíte telo a myseľ na náročnejšie programy a možno v sebe objavíte aj skrytý talent pre určitý cvik alebo športové odvetvie. Izolované cviky majú taktiež v tréningu svoje miesto, no neposkytujte im nadmerný priestor.

Skúšajte nové cviky a experimentujte so staršími

Zmena je veľmi podstatný faktor. Aj tie najefektívnejšie cviky po určitom čase s rovnakými tréningovými princípmi prestanú fungovať tak účinne, ako kedysi. Prakticky pre každý základný cvik existuje viacero variácií a doplnkových cvikov. Takisto máte možnosť meniť šírku úchopu a postavenie nôh, typ úchopu alebo uhly. Využite to!

Správna technika

Viem, že je to už fráza, ale odporúčanie dodržiavať správnu techniku nesmie chýbať. Správne držanie tela a zapájanie príslušných svalov do činnosti, správne dýchanie, oboznámenie sa s rozsahom pohybu a dráhou pri jednotlivých cvikoch – to všetko sa musíte naučiť čím skôr, pretože staré chyby sa odstraňujú o dosť ťažšie a samozrejme vás aj brzdia v ďalšom napredovaní.

Usporiadanie cvikov a ich organizácia

Vo všeobecnosti platí, že najprv by mali nasledovať tie najťažšie a najnáročnejšie cviky. Až potom je tu priestor pre izolované a doplnkové cviky. Niektoré kulturistické metódy, ako je napríklad princíp predvyčerpania svalov alebo do istej miery aj antagonistický typ tréningu (tréning protiľahlých svalových skupín), môžu túto základnú zásadu porušovať.

Tréningové schémy sérii, opakovaní a váh

Akú záťaž zvolíte na činku a koľko s ňou urobíte sérii a opakovaní bude záležať od vašich tréningových cieľov a zásad. Všetky tieto zložky sa vzájomne ovplyvňujú, prispôsobujú a časom menia. Nesnažte sa preto nájsť len jednu univerzálnu odpoveď platnú na dlhšie obdobie, pretože nič také neexistuje. Aj tu je kľúčom k úspechu zmena a rozdelenie tréningového programu do viacerých fáz.

Foto zdroj: thinkstock