Disciplína, motivácia a posilňovanie

Nech ste akokoľvek nadupaný vedomosťami a máte na mieru ušitý tréningový plán, bez disciplíny sa k vytúženým výsledkom nedopracujete.

Pre dosiahnutie potrebnej disciplíny, teda čo najpresnejšieho plnenia nastaveného plánu je jedným z najdôležitejších predpokladov správna motivácia.

Je dokázané, že športovci, ktorí koncentrovali pri tréningu svoju myseľ na jediný cieľ a nerozptyľovali svoju pozornosť, dosahovali pri bench-presse až o 25% lepšie výsledky, zvládli vyšší počet opakovaní ako porovnateľne zdatní jedinci s nižším stupňom vlastnej motivácie. Je teda zjavné, že nedisciplinovaná myseľ znižuje výkonnosť.

Disciplína, motivácia a posilňovanie

Disciplína nie je nič iné ako cieľavedomé napredovanie podľa jasne nastavených pravidiel smerom k cieľu pri čo najnižšom počte vybočení a prehreškov. Definuje sa tiež ako schopnosť dostať sa do cieľa bez ohľadu na emocionálne prekážky. Vydržať je náročné, keďže človek je od prírody (alebo skôr zo zvyku) pohodlný. Avšak vidina výsledkov je tou najlepšou motiváciou. Preto prvým krokom je vytýčenie si reálneho cieľa, pričom cieľ musí spĺňať dve základné náležitosti, a to – musí byť časovo obmedzený a výsledky musia byť merateľné, aby sa dala miera jeho dosiahnutia jasne zistiť.

Najlepším motorom počas výkonu sme si sami. Prostredníctvom vnútorného dialógu sa dokážeme vyhecovať k vyšším výkonom.

Na záver: „Rozdiel medzi úspešným človekom a tými ostatnými nie je v nedostatku sily ani v nedostatku vedomostí, ale v nedostatku vôle.“

Foto zdroj: thinkstock