Dá sa lokálne schudnúť? Čo hovorí štúdia?

Ako schudnúť alebo prečo schudnúť?

Ľudia sa neustále zaujímajú o to, ako je možné výraznejšie spáliť tuk len na určitom mieste. Hľadajú riešenia. Väčšinou sa samozrejme jedná o brucho, prípadne zadok alebo stehná.

Existuje niekoľko vedeckých prác, ktoré možnosť lokálneho chudnutia nepotvrdzujú a ich závery sú jednoznačne skeptické

V jednom z novších výskumov sa početnejšia skupina vedcov rozhodla oživiť spomínanú tému. Štúdie prezentovanej v Journal of Strength & Conditioning Research sa v roku 2013 zúčastnilo 11 mladých ľudí (7 mužov a 4 ženy v priemernom veku 23 rokov).

Hlavným zámerom štúdie malo byť zistenie, či lokalizovaný rezistentný tréning vytrvalostného charakteru spôsobí zmeny v celkovej skladbe tela a zmeny v trénovaných častiach tela (v tomto prípade nohy).

Pozorovaní jedinci vykonávali tréning len jednej končatiny (nedominantnej) 3krát týždenne. Každá tréningová jednotka pozostávala z približne 1000 opakovaní leg pressu jednou nohou s nižšou záťažou (10-30% celkového maxima).

Tento tréningový systém dodržiavali 12 týždňov. Pred jeho začiatkom a taktiež po jeho skončení absolvovali sériu testov, v rámci ktorých boli posudzované nasledujúce faktory: telesná hmotnosť, kostná hmota, hustota kostí, hmotnosť tela bez tuku, množstvo telesného tuku, percento telesného tuku.

Na čo sa v štúdii prišlo

Závery štúdie nepotvrdili žiadne výraznejšie zmeny v sledovaných kritériách. Okrem jedného – množstvo celkového telesného tuku (kleslo o niečo málo cez 5%).

Niektorí z vás si po tomto možno povedali, že lokálne chudnutie so zaťažovaním konkrétnych partií predsa len funguje. Príliš sa však netešte.

Teraz príde to hlavné

V trénovanej ani kontrolnej nohe nedošlo k žiadnym výraznejším zmenám. Výrazný pokles množstva tuku (okolo 10%) sa zaznamenal u vrchnej časti tela a práve to prispelo k celkovému priemernému zníženiu telesného tuku o zhruba 5%.

Vysvetlenie tohto výsledku môže spočívať vo viacerých aspektoch a ich kombinácii – spôsob prenosu a využívania tukových buniek, vyššia aktivita enzýmov podporujúcich spaľovanie tukov vo vrchnej časti tela, celkovo väčšie množstvo tuku vo vrchnej časti tela, a iné.

Mimochodom, žiadne podstatné zmeny z hľadiska kalorického príjmu neboli počas štúdie zaznamenané. Zúčastnení ľudia prijímali pred aj počas programu približne rovnaké množstvá kalórii.

Ani toto pozorovanie teda nepodporilo možnosť lokálneho chudnutia za pomoci vytrvalostného rezistentného tréningu na určitú svalovú partiu. Stovky a tisíce opakovaní brušákov či drepov nepomôžu priamo spáliť tuk v oblasti brucha alebo nôh. Môžete tým dané partie posilniť a zvýšiť ich vytrvalostnú silu, no nečakajte lokálny úbytok tuku.

Tip na záver

Zapojením veľkých svalov, ako sú nohy, pomáha spaľovať viac energie ako pri menších brušných svaloch. Teda ak chcem schudnúť tuk z brucha, efektívnejšie budú drepy a nie brušáky.

Súvisiaca štúdia:
Ramírez-Campillo, R., et. al.: “Regional Fat Changes Induced by Localized Muscle Endurance Resistance Training.” Journal of Strength & Conditioning Research, August 2013 – Volume 27 – Issue 8 – p 2219-2224.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23222084