Cvičenia na rozvoj pohybových schopností pre hry (Rudo Pátek)

pohybové schopnosti

Jednoduché a názorné ukážky cvičení na rozvoj pohybových schopnosti v podaní kondičného trénera Ruda Pátka. Akceleračná rýchlosť, priestorová orientácia, rýchlostno-silová zložka…

Pozrite si video