Cviky na guľatý chrbát (3.časť) – Skrátené prsné svaly

V predchádzajúcej časti som začal v príspevku popisovať prvé uvoľňovacie cvičenie. Jeho cieľom bolo uvolniť hrudné svaly. V treťom pokračovaní prinášam ďalšie cviky, ktoré by mali pomôcť poskracovaným prsným svalom a tuhým ramenám.

guľatý chrbát

Posaďte sa a prekrížte nohy. Ruky spojte za hlavou. Už samotná táto pozícia môže spôsobovať niekomu ťažkosti. Nezabúdajte udržiavať vzpriamenú polohu trupu a bedrovú chrbticu fixovanú. Lopatky pretláčajte k sebe a ramená vzad. Pozor si dajte na polohu hlavy. Budete mať tendenciu tlačiť ju vpred (brada na hrudník). Vedome tomu zabráňte. Ak už túto polohu zvládate, pridajte vytáčania do strán.

guľatý chrbát guľatý chrbát

Pri vytáčaní sa pozerajte za rukou (do strany) tak, aby hlava a krčná chrbtica ostala rovno. Trup je vzpriamený. Počas vytáčania sa neukláňajte.

Vytáčanie s palicou je podobné ako cvik uvedený vyššie. Tu sa však dôraz na prsné svaly trochu zmenšuje. Vytáčanie však pomáha celkovo uvoľňovať svaly hrudnej časti chrbta. Opäť platí dôraz na správnu polohu trupu pri vytáčaní. Zadok sa nedvíha a „neuteká“ do strán. V opačnom prípade sa pôsobenie cviku posúva nižšie a vytráca sa.

guľatý chrbát
guľatý chrbát guľatý chrbát

Sed s prekríženými nohami. Trup je vzpriamený a pohľad smeruje pred sebe. Ruky sú upažené a v lakťoch pokrčené smerom hore do pravého uhla. Nadlaktie je v jednej priamke s rovinou ramien. Lakte a ramená pretláčajte podla pocitu vzad. Tak ako pri prvom cviku s rukami za hlavou, platí aj tu, že keď už základná poloha nie je problémom, pridávame vytáčania do strán.

guľatý chrbát

Trup, vrátane krku a hlavy musia ostať vzpriamené, kolmo na podložku. Neukláňajte sa! Pohľad nasleduje pohyb vytáčania do strán. Zadok sa nedvíha žiadnou svojou časťou z podložky a neprenáša sa hmotnosť na jednu z jeho polovíc.

guľatý chrbát guľatý chrbát

Posledný cvik ktorý môžete vidieť na obrázku nižšie je tým predchádzajúcim podobný. Pri správnom prevedení ho však môžete pociťovať trochu inak.

guľatý chrbát

Posaďte sa a prekrížte nohy. Trup držte vo vzpriamenej polohe. Ruky dajte do polohy, ako je vidieť na obrázku. Vedome pretláčajte paže vzad. Dôraz pritom venujte lakťom, predlaktiam a ramenám tak, aby to bol jeden súčasný pohyb. Dlane ohýbajte v zápästiach čo najviac. Podla zmeny ich polohy si môžete odskúšať účinok a pôsobenie tohto cviku.