Cvičiť s činkami, alebo na strojoch?

Tak táto otázka je zrejme vo svete fitness pomerne často kladená. Nájdu sa zarytí zástancovia klasických činiek, rovnako ako zástancovia cvičenia na strojoch. Hoci sa už na túto tému určite viedlo veľa diskusií a napísalo veľa článkov, ani jedna strana nepriniesla presvedčivý argument, prečo zavrhnúť činky, alebo naopak stroje.

Cvičiť s činkami, alebo na strojoch?

Dovolím si povedať, že sa tak ani nikdy stať nemôže, nakoľko stroje rovnako ako činky ponúkajú niečo v čom sú lepšie, či dokonca jedinečné. Podľa môjho názoru nie je rozumné zavrhnúť stroje, alebo činky a používať len jednu alternatívu. V niektorých situáciách a pri precvičovaní konkrétnych telesných partií sa lepšie uplatnia činky, inde naopak stroje. Ideálne teda asi bude rozumné kombinovanie, pri využití toho najlepšieho čo stroje a činky ponúkajú.

Cvičenia na strojoch pomáhajú lepšie izolovať sval, čo vedie k efektívnejšiemu precvičeniu tejto časti tela. Nespornou výhodou strojov je aj ich väčšia bezpečnosť. Pri cvičení s činkou sa môže oveľa ľahšie stať, že vás zavalí, alebo sa zraníte v dôsledku nesprávnej techniky. Na stroji je nebezpečenstvo omnoho menšie, nakoľko je stroj väčšinou konštruovaný tak, aby k takejto situácií vôbec nemohlo prísť. Cvičenie na strojoch je vykonávané po presných dráhach a to núti cvičiaceho pridŕžať sa striktnej techniky. Ďalej nie je potrebné sa sústrediť na udržiavanie stability a korektnej polohy a preto je možné sa plne sústrediť na precvičovaný sval. Argumentom, ktorý hovorí pre stroje je aj čas, ktorý je možné ušetriť. Nemusíte prácne nosiť a nakladať kotúče, jednoducho kolíkom zmeníte závažie a hotovo.

Na druhej strane sa cvičenie na strojoch spája aj s istými nevýhodami. Stroje sú vo veľkej miere špecializované a každý stroj umožňuje odcvičiť maximálne niekoľko cvikov. Ak sa táto skutočnosť spojí aj s faktom, že sú náročné na priestor a finančné prostriedky, zistíme, že vo väčšine fitnesscentier neodcvičíme na strojoch všetko čo by sme chceli. Iný problém vyvstáva so skutočnosťou, že sú konštruované pre ľudí s priemernými telesnými proporciami. Áno, uznávam že niektoré stroje sú konštruované a nastaviteľné pre široké spektrum posiľňujúcich, ale jedná skôr o výnimky.

Klasiku predstavujú činky. Ako som už spomenul, stroje majú výhodu lepšej izolácie precvičovaného svalu. Pri trénovaní s činkou sa okrem tohoto svalu zapájajú aj svaly stabilizujúce. Na jednej strane to je možné chápať ako nevýhodu, pretože treba vynakladať energiu aj na udržanie stabilnej polohy a samotnej kontroly. Na strane druhej, sú to práve tieto vlastnosti, ktoré z činiek robia to, čím sú. Fakt, že posiľňujú aj drobné svaly predstavuje významnú prevenciu pred častými poraneniami. Mnohé zranenia totiž vznikajú práve pri dlhodobom precvičovaní veľkých svalových partií a zanedbávaním drobných svalov. To, že tieto svaly máme a že asi na niečo slúžia, si uvedomíme až pri ich poranení.

Skúsenosti ďalej hovoria, že pre rozvoj sily je vhodnejšie siahnuť po činkách. Tento prostriedok taktiež umožňuje vykonávať špeciálne dynamické cviky a lepšie rešpektovať biomechaniku každého z nás. Použitie činiek tak znamená možnosť omnoho väčšieho výberu pri zameraní sa na rozvoj odlišných svalových skupín.

Hoci sú činky určené takmer pre každého, v porovnaní so strojmi si vyžadujú väčšie nároky na zvládnutie techniky. Keďže stroj človeka „vedie“ a neumožňuje mu vykonávať nesprávne pohyby, osvojenie techniky je spravidla jednoduchšie a kratšie. Potrebu zvládnutia techniky cvičenia s činkou treba mať na pamäti, pretože jej absencia zaručene bude viesť ku zraneniam.

Na záver chcem už len poznamenať, že činky a stroje nepredstavujú jediné dve alternatívy pre silový tréning. Existuje aj možnosť tretia. Sú ňou cvičenia s váhou vlastného tela.

Foto zdroj: thinkstock