CrossFit Thruster – Základy pre CrossFit (19) – Video

V dnešnom pokračovaní využijeme vedomosti, ktoré sme pozbierali v predchádzajúcich videách a ukážeme si ako sa správne vykonáva Thruster.

Technika Thruster

Thruster s veľkou činkou má východiskovú polohu, kedy je činka položená (oddychuje) na na ramenách pred telom. Lakte sú pretláčané hore.

Počas tohto cviku sa vykonáva predný drep a následne sa prechádza do push press-u. Pohyb je však plynulý a jednotný. Chrbát ostáva počas celého pohybu rovný. V dolnej pozícii sa bedrový kĺb nachádza pod kolenom.

Z dolnej pozície (predný drep), tlačím hmotnosť nahor cez päty. Z drepu sa dostávam do hornej pozície a plynulo bez zastavenia vyrážam činku nad hlavu do vystretých rúk.

Dôležitou zložkou pri cviku Thruster je aktívna práca s panvou. Pri cviku totiž generujem energiu cez päty do panvy, z panvy do ramien a následne do činky. Z tohto dôvodu razantne pretláčam panvu. Je to explozívny pohyb. Prechádzam až na špičky. Ale v okamihu, kedy už začínam tlačiť do činky, sú päty opäť na zemi.

Pohyb činky je počas celého opakovania priamočiary, smerom nahor. Chybou je, ak závažie obchádza telo, napr. hlavu. Musím sa jej uhnúť a umožniť rovný pohyb nahor.

V hornej pozícii pretlačím hlavu vpred tak, aby ruky boli v dokonalej vertikálnej polohe – v predĺžení nôh a trupu. Chybou je ak činka končí pred telom.

V ďalšom pokračovaní si ukážeme ako sa správne vesluje.