Kettlebell Snatch – Základy pre CrossFit (17) – Video

V poslednom crossfit-ovom pondelku sme si ukázali trh jednoručnou činkou. V dnešnom príspevku si popíšeme techniku Kettlebell Snatch.

Technika

– Pri Kettlebell Snatch budeme vychádzať z jednoručného Kettlebell Swing. Jeho obojručnú verziu sme si popisovali tu.

– V dolnej polohe Kettlebell Swing chcem „zahodiť“ závažie za seba, pričom predlaktie sa dotýka vnútorného stehna.

– Z tejto dolnej pozície vyrážam panvu vpred. Nechávam kettlebell letieť až do polohy v oblasti hrude. V tomto bode je závažie prakticky bez tiaže. Nechávam ho padať – opäť ho „zahadzujem“ za seba.

– Ak pohyb závažia pokračuje vyššie, prechádzam zo swingu do príťahu ramena – tzv. high pull.  Dosiahnem to jemným príťahom ramena. Z tohto pohybu stačí pridať vertikálny úder a dostávam Kettlebell Snatch.

– Pri Kettlebell Snatch je dôležité aby sa kettlebell otočil okolo zápästia. Pozor. Je nesprávne dosiahnuť závažie na hlavou cez vytáčanie paže smerom von cez palec.

– V hornej polohe je telo spevnené a pred ďalším opakovaním sa na sekundu v tejto pevnej polohe zastavím.

Dýchanie

– Nadýchnem sa pred swingom. Vydychujem po dokončení opakovanie, kedy je kettlebell nad hlavou.

Príručka pre CrossFit  – v spolupráci s CrossFit Pressburg Cvik vysvetľuje Jozef Porubský