Čo je to dusíková bilancia

Veľa krát sa v súvislosti s naberaním svalovej hmoty spomína slovné spojenie dusíková bilancia. Najmä pri čítaní návodov výživových doplnkov sa často stretávame s tzv. pozitívnou dusíkovou bilanciou. Asi mnohí toto slovné spojenie už poznajú a dokážu ho aj správne zaradiť. Ak však dusíková bilancia stále ponecháva otázky, možno je príspevok určený práve Vám.

Čo je to dusíková bilancia

Aminokyseliny majú rôznu štruktúru a poznáme ich veľké množstvo. Majú však vždy niečo spoločné a tým je dusík. Ako iste viete, aminokyseliny tvoria bielkoviny a tie sú významnou zložkou potravy. Bielkoviny predstavujú jediný a preto veľmi dôležitý zdroj dusíka.

Koľko dusíka obsahujú bielkoviny?

Asi 16% z ich celkového objemu tvorí dusík. Obrátene možno povedať, že ak chceme do tela dostať 1g dusíka, musíme prijať 6,25g bielkovín. Čísla sú to priemerné a je ich potrebné brať s istou dávkou rezervy.

Podľa celkového množstva prijatých bielkovín a teda dusíka, rozoznávame v tele tri stavy:

  • Dusíková rovnováha
  • Pozitívna dusíková bilancia
  • Negatívna dusíková bilancia

Ak sa v bielkovinách už vyznáte, určite neunikli Vašej pozornosti základné pojmy ako rovnováha, anabolizmus a katabolizmus. Tieto tri stavy zodpovedajú dusíkovým procesom uvedených v bodoch hore.

Dusíková rovnováha

Ľudské telo potrebuje denne na správne fungovanie asi 3g dusíku. Ak sa príjem zhoduje s celkovými dennými potrebami tela, označujeme tento stav ako dusíkovú rovnováhu. Počas rovnováhy sa všetok prijatý dusík využije, nič sa nehromadí a nevylučuje.

3 gramy je veľmi všeobecné číslo. Ak chceme dosiahnuť hodnoty podla konkrétneho jedinca, musíme vychádzať z jeho telesnej hmotnosti. 0,8g – 1g bielkoviny na kilogram ľudskej hmotnosti by malo vykryť všetky nároky tela na dusík. Uvedené minimum však nezohľadňuje množstvo dôležitých faktorov.

Čo dokáže rovnováhu narušiť? Prakticky akákoľvek udalosť vymykajúca sa bežnému, už zabehnutému normálu. Napr. pre nešportovca v stave rovnováhy to môže znamenať zvýšený dopyt po dusíku, ak začne športovať.

Pozitívna dusíková bilancia

Je to stav, o ktorý by sme sa mali snažiť ak posilňujeme. Príjem dusíka je väčší ako jeho spotreba. Organizmu sa dostávajú potrebné látky, ktoré sú nevyhnutné na naštartovanie dôležitých procesov v tele. Sú to práve tieto zmeny, o ktoré sa cvičením snažíme.

Pozitívna dusíková bilancia je spájaná s anabolizmom, t.j. s rastom svalov. Stav kedy dochádza k rozvoju tkanív, nie je len vecou posilňovania. Tento jav je prirodzený a možno sa s ním stretnúť u rastúceho dieťaťa, u tehotných žien, alebo ľudí po operáciach.

Aby bolo možné navodiť hromadenie fragmentov z bielkovín v tele, musí tomu zodpovedať aj ich príjem. Odporúčam prejsť si súvisiace články, kde je táto problematika prebraná podrobnejšie. Tu už len pripomeniem, že rozptyl príjmu sa pohybuje od 1 – 3g /kg ľudskej hmotnosti.

Negatívna dusíková bilancia

Negatívna dusíková bilancia sa delí na pravú a nepravú. V oboch prípadoch sa jedná o stav, kedy má telo vyššie nároky na dusík, ako mu poskytujeme.

  • Pravá negatívna dusíková bilancia – ak ochorieme, v boji s chorobou stúpa spotreba dusíka. Chuť do jedla nerastie a preto sa ani príjem nezvýši. Výsledkom sú katabolické deje v tele.
  • U nepravej negatívnej dusíkovej bilancie by mali zbystriť zástankyne a zástancovia rôznych zázračných diét (nap. ryžová diéta). Dochádza k zníženiu príjmu bielkovín a zachovaniu spotreby organizmom. Najmä u diét s nízkym obsahom bielkovín sa do tela nedostáva dusík v dostatočnom množstve. Aby bolo možné dusík telu dodávať aj naďalej, telo siaha po jedinom zdroji dusíka ktorý mu ostal = svaly. Rozkladá aktívnu hmotu tela, aby mohlo fungovať. Po skončení diéty a postavení na váhu je možné badať úbytok hmotnosti. Sú ale chýbajúce kilogramy naozaj tuk? Možno z časti áno, ale pripravíme sa aj o veľa z dôležitej svaloviny.

Foto zdroj: thinkstock