Čo je to DMAA

posilňovanieMethylhexanamín, známejší pod označením 1,3-dimethylamylamín, geranamine alebo skratkou DMAA, začal byť po roku 2005 čoraz viac propagovaný ako stimulačný prostriedok na zvýšenie energie a podporu spaľovania tukov. Výrobcovia doplnkov výživy, ktorí ho privádzali na trh pod rôznymi označeniami, uvádzali, že ide o naturálnu látku podobnú tým, ktoré nájdeme v rastline Pelargonium graveolens (muškát vonný).

DMAA aj ako rekreačná droga

DMAA bolo však údajne do týchto suplementov pridávané v syntetickej forme. V skutočnosti ide o látku, ktorá je štrukturálne aj vlastnosťami podobná amfetamínu a ktorá sa používa aj vo forme rekreačnej drogy.

Bezpečnosť tejto zložky sa začala spochybňovať po tom, čo boli zaznamenané viaceré zdravotné ťažkosti u ľudí, ktorí DMAA užívali. Výsledkom bolo, že od roku 2011 až 2012 sa začali produkty s obsahom 1,3-dimethylamylamínu kvôli jeho potenciálnym negatívnym účinkom hromadne sťahovať z trhu (zákaz distribúcie sa týka amerického trhu, Európskej únie, no aj viacerých iných štátov po celom svete).

Stimulačné látky majú synergický účinok

Ak užívate doplnky výživy už nejakú dobu, možno si ešte spomínate na niekoľko rokov staré verzie suplementov ako Jack3d, OxyElite, Rush alebo Neurocore. Všetky mali spoločnú tú vec, že obsahovali DMAA. Navyše, keďže išlo o komplexné predtréningové doplnky výživy, obsahovali aj viacero iných zložiek, medzi ktorými bol najčastejšie kofeín, kreatín, beta-alanín, l-arginín a adaptogénné látky (rhodiola, schizandra a podobne).

Jedným z problémov bolo, že výrobcovia častokrát neuvádzali presné množstvá jednotlivých látok (problém amerických etikiet). Boli vymenované len ako súčasť určitých patentovaných zmesí. Ako ďalší problém sa javil ten, že účinok DMAA mohol byť zvýšený za súčasného užitia ostatných stimulačných látok.

TIP: Prečítajte si aj článok o neprimeranom užívaní stimulantov.

Vlastnosti DMAA

DMAA dokáže zužovať krvné cievy, teda má vplyv na srdcovú činnosť, pľúca, ale aj na reprodukčné orgány, môže spôsobovať bolesti hlavy, žaludočnú nevoľnosť a iné príznaky. Menšie kardiovaskulárne problémy a menšie navýšenie krvného tlaku a tepu bolo preukázané pri dávkach od 50-100 mg, no DMAA bolo v minulosti spájané aj s niektorými vážnejšími prípadmi.

Určité problémy sa mohli vyskytnúť predovšetkým u jedincov s kardiovaskulárnymi problémami, u ľudí vo všeobecnosti citlivejších na stimulanty a taktiež u tých, ktorí prekračovali doporučené dávkovanie príslušných suplementov.

Dávkovanie predstavujúce viac ako 100-200 mg DMAA môže spôsobovať výraznejšie zdravotné problémy. Ak zoberieme do úvahy, že sú viacerí takí, ktorí „skúšajú“ účinnosť suplementov viacnásobným prekročením doporučeného množstva, pri 2-3násobnej dávke sa mohli ľahko dostať k týmto hodnotám. Dozorné orgány prostredníctvom testov potvrdili, že väčšina produktov obsahovala na jednu dávku maximálne 50 mg DMAA (niektoré okolo 60 mg). Keď ste teda patrili medzi užívateľov podobných doplnkov a dodržiavali ste odporúčané množstvá, nemuselo to mať žiadne vedľajšie účinky.

Používanie DMAA je v doplnkovej výžive ilegálne v mnohých krajinách kvôli vlastnostiam tejto látky, jej potenciálnym účinkom, stále nedostatočnému štúdiu a kvôli mnohým otvoreným otázkam z hľadiska bezpečnosti užívania.

DMAA je považovaná za doping

DMAA je aj na listine WADA (World Anti-Doping Agency), ktorá ho zakazuje ako výkonnosť posilňujúcu a potenciálne nebezpečnú zložku, teda predstavuje doping.

V dnešnej dobe už u nás produkty s obsahom tejto látky prakticky nie sú, resp. povedzme to tak, že nemali by byť. Registrovaní a súťažní športovci si samozrejme musia dávať zvýšený pozor a vedieť presne, čo užívajú.

Problémom pri hľadaní zakázaných látok na etiketách je fakt, že látka môže byť uvedená pod rôznymi názvami. Tip na záver: Všimnite si, že výrobky v úvode tohto článku sú od producentov z poza mora. EU výrobky mávajú väčšinou podrobnejšiu etiketu a riziko zakázaných látok je nižšie.