Čo je CrossFit

Čo je CrossFit

CrossFit je športové odvetvie, program na rozvoj kondície, kombinujúci rôzne tréningové metódy a náradie. Využíva sa v ozbrojených zložkách, špeciálnych jednotkách, v tréningu bojových umení a v športovej príprave. V poslednom čase si získava čoraz viac priaznivcov aj medzi bežnou populáciou. Na Slovensku ešte CrossFit nie je veľmi rozšírený, preto sa v nasledujúcom článku pokúsim zhrnúť najzákladnejšie fakty o tomto vysoko intenzívnom tréningovom programe.

História CrossFit

Začiatky CrossFitu siahajú do 70. rokov dvadsiateho storočia. V roku 1970 bývalý športový gymnasta Greg Glassman dostal nápad, ako vytvoriť úplne novú tréningovú metódu (www.CrossFit.com, What is CrossFit, Jún 2011).  Skombinoval gymnastické prvky, cviky s vlastnou váhou, so závažiami a rôznym náradím s cieľom zabezpečiť všestranný rozvoj športovca. Postupne sa objavili rôzne inovácie, ktoré obsah ešte obohatili.

Glassman začal  vo svojej garáži v Santa Cruz v Kalifornii, ktorá bola dlhé roky jedinou „CrossFit“ telocvičňou. Neskôr sa CrossFit rozšíril po amerických stredných školách a športových kluboch ako súčasť prípravy športovcov. Až v 90-tych rokoch „združenie“ CrossFit preniklo aj za hranice USA. V roku 2001 bola spustená internetová stránka, ktorá prináša členským telocvičniam nové informácie o dianí vo svete CrossFitu.

Z čoho pozostáva CrossFit?

Podľa zakladateľa Grega Glassma, CrossFit nie je jednostranne zameraný fitness program, ale snaží sa rovnomerne rozvíjať všetkých 10 čiastkových schopností: odolnosť srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, vytrvalosť, silu, kĺbovú pohyblivosť, výbušnosť, rýchlosť, koordináciu, rovnováhu a presnosť.

Preto CrossFit nie je vhodný pre športovcov, ktorí sa špecializujú na jednu konkrétnu pohybovú schopnosť. Avšak pre ľudí, ktorí nemajú žiadny špecifický cieľ a chcú len zlepšiť svoju kondíciu, vyformovať postavu alebo získať určitú športovú všestrannosť, je CrossFit optimálne riešenie. Rovnako ako pre športovcov v rámci všeobecnej kondičnej prípravy.

Cvičenia využívané v CrossFite môžme rozdeliť do troch kategórii:

  1. Cvičenia so závažím: drepy, čelné drepy, mŕtve ťahy, vzpieračské cviky (nadhodtrh), tlaky na ramená…
  2. Gymnastické cvičenia: zhyby, kľuky, kľuky na bradlách, výskoky na lavičku, kruhy a iné cviky s vlastnou váhou tela.
  3. Cyklické pohyby aeróbneho charakteru: beh, preskoky švihadla, šprinty, veslovanie (na trenažéri).

Využívajú sa tri základné tréningové rozpisy:

  1. Jeden cvik, tzv. „singlet“: Vykonáva sa len jeden z horeuvedených cvikov, napríklad sedem sérii mŕtveho ťahu predstavuje základ tréningu.
  2. Kombinácia dvoch cvikov: skladá sa z 2 cvikov. Napríklad tzv.“thruster“ 1 v kombinácii so zhybom.
  3. Trojkombinácie: skladajú sa z 3 cvikov, obvykle obsahujú po jednom cvičení z každej kategórie, napríklad beh na 400m, 21 švihov s kettlebelom a 12 zhybov.

Tréning CrossFitu je charakteristický maximálnou intenzitou. Každý deň je na stránke www.CrossFit.com uverejňovaný tréning dňa (Workout of the Day – WOD). Pozostáva väčšinou z troch cvikov s daným počtom opakovaní a cvičenci sa ho snažia odcvičiť za čo najkratší čas.

Čiže ak si vezmeme napr. trojkombináciu uvedenú vyššie, človek najskôr odbehne naplno 400m, potom vykoná 21 švihov s kettlebelom (rest-pauzy sú povolené a niekedy nevyhnutné :) a zakončí to 12 zhybmi. Existujú aj rôzne modifikácie, keďže CrossFit je, podľa jeho zakladateľa, otvorený experimentovaniu.

Súťaže v CrossFit

CrossFit bol v prvom rade vytvorený ako tréningový program, ale začína sa presadzovať ako samostatné športové odvetvie. Dnes už existujú aj súťaže v CrossFite.

Od roku 2007 sa každoročne usporadúvajú hry CrossFitu (CrossFit Games). V týždenných intervaloch je uverejnených 6 tréningových rozpisov a súťažiaci sa snažia dosiahnuť čo najlepší čas a zaregistrovať ho u zväzu. Potom postupujú ďalej cez regionálne kolá a najlepší sa stretnú v súboji na hrách. 5 najvyššie umiestnených súťažiacich na predošlých hrách sú kvalifikovaní priamo.

Výhody a nevýhody CrossFitu

Medzi nesporné výhody CrossFitu určite patrí jeho všestranné zameranie – snaží sa rovnomerne rozvíjať všetky zložky telesnej zdatnosti. Väčšina ľudí totiž vyniká v 1 alebo niekoľkých disciplínach, no v ostatných zaostávajú. Napríklad borci, čo tlakujú 200kg, často nevládzu zabehnúť 3km, na druhej strane maratónsky bežec môže mať problém pri sťahovaní nábytku. CrossFit pomáha tieto nedostatky odstrániť, preto je vhodné zaradiť ho aspoň z času na čas ako zmenu jednostranne zameraného tréningu.

Ďalším pozitívom je pestrosť. Veľa fitness programov je monotónnych, stále sa opakujú tie isté cviky vykonávané tou istou formou, čo cvičencov nudí a odrádza. Naopak, v CrossFite v podstate neexistujú 2 rovnaké tréningy. Obmieňa sa široká paleta cvikov, ktoré sa môžu kombinovať rôznym spôsobom. Navyše je vhodný pre každého, lebo po určitých úpravách môže daný tréning absolvovať väčšina ľudí. Nebudú však robiť tlaky so 60kg, ako pôvodne stálo v rozpise programu, ale len s 20kg…

Tiež sa dá prispôsobiť čas alebo počet opakovaní.

V neposlednom rade, CrossFit núti človeka „makať“ naplno. Mnoho cvičencov vo fitnesscentrách nedodržiava predpísané tempo, naťahujú prestávky, zľahčujú si série. Pri CrossFite človek musí vydať zo seba maximum lebo je limitovaný časom a počtom opakovaní. Každý, kto má aspoň čiastočne súťaživého ducha, sa bude snažiť zlepšovať svoje výkony z tréningu na tréning.

CrossFit však má aj mnoho odporcov. Niektorí tréneri ho zatracujú tvrdiac, že „to síce môže byť pre ľudí zábavné ale neefektívne“.

Človek pri ňom nemôže dosiahnuť maximálny výkon v jednotlivých disciplínach ani výrazný nárast svalovej hmoty (t-nation.com, Apríl 2008). Je to pravda, lebo rôzne typy tréningu sa môžu navzájom ovplyvňovať aj negatívne. Preto CrossFit nie je vhodný pre športovcov – špecialistov. Kto sa snaží zlepšovať svoj osobný rekord na benchepresse s CrossFitom veľmi nepochodí.

Tiež sa mu vyčíta prílišná náročnosť – vyžaduje maximálne úsile a opakovane využíva intenzifikačné techniky, ktoré môžu viesť k zraneniu. Naozaj, CrossFit nie je určený úplne pre každého. Kto sa mu chce naplno venovať potrebuje aspoň určitý kondičný základ.

Pri CrossFite sa trénuje maximálnou intenzitou, preto môže ľahko dôjsť k pretrénovaniu alebo zraneniu. Preto treba záťaž zvyšovať postupne a do tréningového rozpisu zaradiť aj dni voľna, prípadne menej intenzívne dni.

Taktiež kritizovali technické prevedenie jednotlivých cvikov pri CrossFite. Zástancovia CrossFitu sa snažia argumentovať tým, že keď sa človek snaží cvičiť na čas, maximálne intenzívne, nedokáže udržať striktnú formu prevedenia cvikov. No prílišný cheating CrossFit takisto neuznáva a hlavne pre začiatočníkov je technicky správne prevedenie cviku dôležité.

Zdroje: 1, www.CrossFit.com What is CrossFit? http://www.CrossFit.com/cf-info/what-CrossFit.html 2, http://www.CrossFitinfo.com/history-of-CrossFit/ 3, Healh for Men. „This is Hardcore“. Číslo 23, August/September 2009. 4, Chris Shugart „Teh Truth About CrossFit. t-nation.com [online] April 11, 2008.http://www.tnation.com/free_online_article/sports_body_training_performance_investigative/the_truth_about_CrossFit 5, Bryan Krahn. „Crossed Up by CrossFit“. t-nation.com [online] April 21, 2009. <http://www.tnation.com/free_online_article/ sports_body_training_performance_investigative/crossed_up_by_CrossFit> Business Network of Canada označili CrossFit za, „“najrýchlejšie sa rozvíjajúci fitnes program na svete.“

Foto zdroj: thinkstock

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Sport-Thieme Rozlišovací dres Farba: Oranžová 50x60 cm Deti

4,80 €

Sport-Thieme Rozlišovací dres Farba: Oranžová 50x60 cm Deti Kúpiť

Atletický disk tréningový gumený Hmotnosť: 600g

8,70 €

Atletický disk tréningový gumený Hmotnosť: 600g Kúpiť

Sport-Thieme gymnastické švihadlo Farba: Žltá

3,00 €

Sport-Thieme gymnastické švihadlo Farba: Žltá Kúpiť

Štítky: