PSA City Run Trnava 10 km pozvánka

City Run Trnava

City run Trnava je bežecké podujatie pre celú rodinu, od detí až po starých rodičov.Štart a cieľ behu bude situovaný v centre mesta na Trojičnom námestí, kde 25.4.2015 o 11.00 hod.

Hlavný organizátor: EMKO športový klub o.z. v spolupráci s mestom Trnava

Miesto konania: Trojičné námestie, Trnava

Prezentácia:  25.4.2015 od  8.00 hod. do 13.00 hod. na Trojičnom námestí

Disciplína:

mestský okruh 10 km – povrch asfaltová cesta

detské behy – podľa záujmu (prihlasovanie na mieste) – bez štartovného.

Účastnícky limit:            500 bežcov

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ preteku – Matúš Jedinák

Výkonný riaditeľ – Radovan Bobrík

Športový riaditeľ – Romana Komarňanská

Rozhodca – Marcel Matanin

Informácie:  www.cityruntrnava.sk

info@cityruntrnava.sk

Kategórie:  

Muži

M hlavná kategória –vek do 39 rokov ( rok. narodenia  1976 – 1997)

M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1966– 1975)

M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1956 – 1965 )

M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1955 a skôr)

Ženy

Ž hlavná kategória – vek do 39 rokov ( rok narodenia 1976 – 1997 )

Ž40  – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1966 – 1975)

Ž50  – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1956 – 1965 )

Ž60  – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1955 a skôr )

Registrácia: on‐line prihlasovanie do 19.4.2015 na stránke :

http://prihlasky.vos-tpk.sk/index.php?p=main

registrácia v deň preteku na mieste konania nie je možná

Štartovné: 10 € platba do 19.4.2015 prevodom na účet (deti a mládež bezplatne)

Platba štartovného:

č.ú.:2945465113/1100

IBAN:SK7811000000002945465113

Variabilný symbol uviesť desaťmiestne číslo, ktoré Vám

vygeneruje systém pri online prihlásení na vos‐tpk.

Po pripísaní úhrady na náš účet bude do 24 hodín  zaktualizovaný zoznam bežcov, ktorí uhradili štartové. V prípade že sa tak nestane, kontaktujte nás na info@cityruntrnava.sk

Štartovné zahŕňa: účastnícku medailu, štartový balíček

štartovné číslo s čipom (v prípade že chcete mať menona štartovom čísle, musí byť štartovné uhradené do 10.4.2015)

občerstvenie, pitný režim počas a po pretekoch,

Toalety: mestské na Radlinského ulici (viď mapa preteku)

Ceny:  v každej kategórii prví traja vecné ceny

Časový harmonogram:

Detské behy 11:00 hod.

City run Trnava 14:00 hod.

Časový limit: 1:30 hod City run Trnava 10 km

Vekový limit: 18 rokov (rok narodenia 1997 a starší)

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční ihneď po dobehnutí posledného pretekára. 

Ohlásenie neúčasti:        zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 12.4.2015 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho lekára v čase od 13.4.2015 do 25.3.2014, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

 Výmena pretekára: V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne na info@cityruntrnava.sk najneskôr do 12.4.2015 Kontaktovať nás však musí osoba ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Pravidlá:  Preteká sa podľa pravidiel atletických súťaží SAZ a ustanovení týchto propozícií. Pretekár môže opustiť cestu s povolením a pod dohľadom rozhodcu pod podmienkou, že si tým neskráti pretekovú vzdialenosť. Pretekár musí ihneď odstúpiť z pretekov na príkaz lekára určeného organizačným výborom podujatia. Akékoľvek sprevádzanie, resp. akákoľvek pomoc pretekárovi počas súťaže inými osobami, s výnimkou nevyhnutného lekárskeho zásahu lekárom, sa považuje za nedovolenú pomoc