Cheating

cheatingPri vykonávaní cviku je dôležité dbať na správne prevedenie pohybu. Je to dôležité najmä u začiatočníkov, ktorí ešte nemajú dostatočne osvojenú potrebujú techniku. Pre tých skúsenejších tu okrem striktného cvičenia existuje aj cheating. Toto slovo je anglického pôvodu a znamená klamanie, alebo podvádzanie.

Technicky správne vykonaný cvik zaťažuje len cielené partie, čiže prakticky celú záťaž odpracuje izolovaný sval, alebo svalová skupina. Často sa ale môže stať, že výkon a rast svalov sa takýmto cvičením zastavia. Existuje viacej možností ako svaly donútiť aby rástli. Jednou z ciest je práve cheating. Okrem zaťažovanej skupiny svalov ktoré chceme rozvíjať sa do pohybu zapájajú aj iné – pomocné svaly. Tu treba zdôrazniť, že cheating by nemal slúžiť na zľahčovanie zaťaženia precvičovanej skupiny, ale umožniť naopak namáhavejšie a lepšie precvičenie. Zástancovia tohto cvičenia ho obhajujú s tvrdením, že im umožní odcvičiť viac a tak docieliť vo svaloch väčší stres. Odporcovia naopak tvrdia, že ak zaťažovaný sval záťaž nezvláda je lepšie cvičiť s menšími závažiami a technicky správne.

Dôvod, prečo sa rozvoj svalu zastaví je skutočnosť, že šľacha nestíha rastu svalu a potrebuje istý čas, kým tiež zosilnie. Pomocnými pohybmi dochádza pri začiatku k odľahčeniu šliach, až kým sa do cvičenia nezapoja svaly. Dôležité je sústrediť sa na prácu svalov a nie na samotný cheating. Pomocné pohyby by nemali byť extrémne a nekontrolované.

Existujú dve možnosti využitia:

1.      Využíva sa veľká záťaž, s ktorou cvičenec nie je schopný vykonať potrebný počet opakovaní. V tomto prípade sa využíva cheating už od samého začiatku posiľňovania. Svaly sú tak viac zaťažené a vytvára sa preto predpoklad pre rast svalovej hmoty. 

2.      Pri druhom variante sa posiľňuje s bežnou váhou ktorá sa požíva pri technicky správnom prevedení cviku. Prvé opakovania sa vykonávajú technicky správne, ktoré na precvičovaný sval pôsobia izolovane. V okamihu, kedy už cvičenec cíti, že opakovanie nedokončí, zapojí do práce pomocné svaly a vykoná tak ešte niekoľko opakovaní.

Foto zdroj: thinkstock