Cesta k vlastnej tréningovej koncepcii (2.časť)

Cesta k vlastnej tréningovej koncepcii (2.časť)

Predtým, než prejdeme k jednotlivým krokom vývoja vlastnej tréningovej koncepcie, je dobré ozrejmiť si pár vecí. Aj skúsení odborníci, tréneri a športovci sa častokrát líšia v názoroch, ktoré majú na určité oblasti tréningového procesu.

Avšak sú niektoré základné veci, s ktorými súhlasia prakticky všetci. Viackĺbové základné cviky sú vo všeobecnosti považované za základné jadro silového a posilňovacieho tréningu. Intenzita, tréningový objem, frekvencia a progresívne zlepšenie patria medzi základné veličiny tréningové procesu. A tiež platí to, že výsledky programu nie sú garantované schémou, ktorá je len načrtnutá na papieri pre daný program, ale prístupom, odhodlaním a motiváciou športovca.

Ďalšou dôležitou oblasťou je veda a jej vplyv na tvorbu tréningovej koncepcie. Bolo by hlúpe ignorovať vedu a s ňou spojené výskumy. Ak to myslíte s tréningom vážne, je prakticky nevyhnutné pripustiť jej vplyv na tréning ako taký.

Na druhej strane, nebuďte jedným z tých, ktorí sa na každú maličkosť odvolávajú na rôzne vedecké štúdie a riešia málo podstatné detaily. Rešpektujte vedu, ale nedovoľte, aby vás úplne zviazala a držala v úzadí.

Teraz už môžeme prejsť ku konkrétnym krokom vývoja vlastnej tréningovej koncepcie.

1. krok:

Určte si vaše ciele. V prípade skúsenejších cvičencov v pokročilej fáze tréningu by nemalo byť cieľom „obyčajné“ dostať sa do formy alebo zosilnieť. Ciele by mali byť špecifické, merateľné, časovo ohraničené, reálne dostupné, no zároveň aj dostatočnou výzvou. Napríklad do 3 mesiacov pribrať 4-5 kg kvalitnej svalovej hmoty, prípadne do skončenia tréningového programu dosiahnuť silové zlepšenie v určitom cviku o 15 kg, do roka prekonať určitú vysnívanú výkonnostnú hranicu, a podobne.

2. krok:

Teraz, keď už máte jasne definované ciele, je dobré začať sa obzerať po tých, ktorí už niečo podobné dokázali (platí hlavne pre odvážnejšie, dlhodobejšie ciele a pre hodnotnejšie výkony). Nájdite si niekoľko vhodných adeptov a ak je to možné, študujte ich tréningové videá, tréningové logy resp. denníky, prípadne iné dostupné informácie.

Pokúste sa s nimi aj skontaktovať a zistiť niečo viac o ich tréningovej filozofii. Spýtajte sa aj na to, či by boli ochotní na základe určitej dohody poskytovať vám potrebné rady, byť s vami v kontakte, prípadne sa môžete informovať o možnosti nejakej formy trénerstva z ich strany.

3. krok:

Dobre si zanalyzujte informácie, ktoré ste o spomínaných ľuďoch v druhom kroku získali. Rozhodnite sa pre najvhodnejšieho z nich a nadviažte s nim spoluprácu, ktorá môže mať samozrejme mnoho podôb. Môže ísť aj o obyčajné sledovanie jeho tréningovej koncepcie, ak je verejne prístupná. No môže ísť napríklad aj o využite platených trénerských služieb, kurzov, atď. Dôležité však bude stotožniť sa len s jedným typom tréningovej filozofie a vydržať pri nej dostatočne dlho, povedzme rok. Pod pojmom tréningová koncepcia resp. filozofia si totiž nepredstavujte len jeden typ tréningového programu. Ide o čosi oveľa komplexnejšie – je to súbor programov, postupov, princípov, schém, zmien, atď. Preto je potrebné stotožniť sa s tým počas dlhšieho časového úseku.

4.krok:

Nasleduje veľmi dôležitý krok, ktorým je zhodnotenie vášho progresu. Pozrite sa spätne do vášho tréningového denníka (ktorý by ste ako pokročilý cvičenec určite mali používať) a zvážte, čo na vás fungovalo a čo nie. Neurobte to však tým štýlom, že si narýchlo prezriete ľubovoľné časti zápisov z minulosti. Je skutočne potrebné venovať patričný čas na podrobnejšiu analýzu celého procesu tréningovej koncepcie. Spíšte a utrieďte si tie najdôležitejšie údaje a závery (čiastkové a celkové výsledky, vaše silné stránky, slabé stránky, najlepšie fungujúce princípy, nepotrebné princípy, dôležité zmeny, atď.).

5. krok:

Teraz, po všetkom tom, čím ste si prešli, prichádza najlepší čas na experimenty. Avšak, stále sa držte základných pravidiel určitej tréningovej koncepcie. Urobte niekoľko zmien a modifikácii aj na základe toho, čo ste sa už naučili.

Po prekonaní štvrtého kroku sa vám odhalilo mnoho nástrojov a oblastí, ktoré je vhodné prispôsobovať a práve teraz je na to ten najlepší čas. Premysleným spôsobom zaraďte do tréningovej koncepcie nové prvky a opäť si ich účinnosť vyhodnoťte. Po tomto bode budete už dobre pripravení na vytvorenie vašej vlastnej tréningovej filozofie. Ostáva už iba jedno záverečné vyladenie: ponechajte fungujúce aspekty koncepcie, vyčleňte tie zbytočné a pridajte niečo pre vás špecifické.

Foto zdroj: thinkstock