Celiakia a šport

Často sa vyskytujúca porucha postihujúca najmä tenké črevo mnohokrát komplikuje život okrem ostatných aj aktívnym športovcom. Čo je to vlastne celiakia? Je to choroba mnohých mien, uveďme si len najznámejšie – primárny malabsorpčný syndróm, gluténová enteropatia či intestinálny infantilizmus. Nič vám tieto odborné názvy nehovoria? Potom ste zo skupiny šťastlivcov, ktorých spomínané ochorenie netrápi.

Celiakia a šport

Alebo je tu druhá možnosť – patríte k tým, ktorí majú celiakiu, ale nevedia o nej. Zdá sa to nemožné, no mnoho ľudí vôbec nevie, že ju má, resp. je možné ju zistiť kedykoľvek počas života. Dovtedy napohľad zdravý sa človek po zistení, že trpí celiakiou, ocitá v neznámej situácii a často je veľmi zmätený. Keďže toto nepríjemné ochorenie vyžaduje disciplínu a mnohé obmedzenia vo výžive, veľa ľudí po zistení, že majú celiakiu, upadá do beznádeje. Keďže hovoríme o autoimunitnom ochorení, ktoré funguje na podobnom princípe ako alergia, nie je možné ho raz a navždy vyliečiť. Nevyhnutné je dodržiavať zásady bezlepkovej diéty prakticky po celý zvyšok života.

Stručne sa teda celiakia môže zdať ako určitá forma "alergie" na lepok v potravinách, ktorej následkom býva poškodenie tenkého čreva (pozor – nejedná sa o alergiu). Nebezpečné sú aj znižovanie váhy, anémia, znížená schopnosť vstrebávania minerálov (najmä vápnika), zvýšená krvácavosť, či znížená absorbcia tukov, ktorá zapríčiňuje nedostatočné vstrebávanie minerálov a vitamínov D, A, E a K. Medzi nepríjemné sprievodné znaky sa radia najmä hnačka, nafukovanie, nevoľnosť, znížená výkonnosť či abnormálna stolica. Tieto sa zväčša vyskytnú, ak celiatik zje potraviny s obsahom lepku.

Čo je to vlastne lepok?

Inak pomenovaný aj glutén, je zmesou proteínov gliadínu a glutenínu. Vyskytuje sa najmä v potravinách, ktoré obsahujú ovos, jačmeň a pšenicu. Orientáciu vo svete potravín celiatikom podstatne zjednodušila európska smernica č. 2003/89/EC, ktorá nariaďuje všetkým členským štátom Európskej únie označovať 12 hlavných alergénov na obaloch výrobkov a medzi tieto sa radí aj lepok.

Kameňom úrazu vo výžive športovca trpiaceho celiakiou je práve fakt, že lepok sa pridáva do mnohých nízkokalorických a vysokoproteínových potravín. Preto je veľmi dôležité pozorne študovať zloženie potravín aj suplementov a vyhnúť sa tým, ktoré obsahujú napr. zložku modifikovaný pšeničný škrob alebo priamo glutén.

Ako sa môžeme vyhnúť celiakii, resp. čo ju spôsobuje? Bohužiaľ, vyhnúť sa jej zrejme nemôžeme, napriek tomu že jej pôvod nie je čisto genetický. Určitú úlohu zohráva aj genetická predispozícia. Výskumy preukázali, že väčšina celiatikov sú nositeľmi génu HLA-DQ, ktorý je súčasťou šiesteho chromozómu a bol označený ako CELIAC1.

Okrem genetiky však celiakiu podmieňujú aj iné faktory, najčastejšie sa stretávame s teóriou súvislosti celiakie s infekciou rotavírusu alebo ľudského črevného adenovírusu. Čo je prekvapivé, niektoré výskumy preukázali, že prevenciou vývinu celiakie u dospelých osôb môže byť aj fajčenie. U detí naopak rizikovým faktorom je príjem potravín s obsahom gluténu v čase, keď ešte nemajú plne vyvinutý črevný systém, čiže približne do 3 mesiacov od narodenia. Prínosné pre prevenciu celiakie u detí je aj prirodzené kojenie, pokiaľ možno v čo najdlhšej dobe po narodení.

Foto zdroj: thinkstock