Časté tréningové chyby, ktoré spôsobujú problémy

Časté tréningové chyby, ktoré spôsobujú problémy

Niektorí cvičenci používajú vlastné tréningové metódy, ktoré môžu znamenať rozdiel v tréningu, ak berieme do úvahy silové zlepšenie, svalový rast, zvýšenie stabilizačných schopností a podobne. Často krát sú však tieto metódy a postupy mylne pochopené a následne interpretované širším okruhom ľudí. Na pár z nich sa teraz pozrieme. Povieme si, prečo predstavujú problém a aké by malo byť riešenie ich nápravy.

1. hlavná chyba: Nedostatočný rozsah pohybu

Môže sa jednať o slabý rozsah špecifického pohybu v jeho hornej fáze, dolnej fáze alebo súčasne v obidvoch koncových pozíciách.

Neustále obmedzovanie pohybového rozsahu určitého prevedenia po dlhšiu dobu (týždne, mesiace až roky) môže viesť k neželaným dôsledkom v rámci dĺžky svalov, ich funkcii a takisto aj regenerácie. Po istom čase sa tieto svaly môžu skracovať, kým protiľahlé svaly majú sklon k väčšiemu naťahovaniu a predĺženiu (v horšom prípade, ak sú zanedbávané, sa môžu aj postupne oslabovať). Celé to vedie k horšej stabilite a nerovnováhe v danom mieste, čim jednotlivec zvyšuje riziko vzniku zranení.

Riešenie:

– poriadne sa zahrievajte, rozcvičujte svaly a stimulujte nervový systém pred začatím každého posilňovacieho tréningu. Používajte rôzne dynamické a rozcvičovacie pohyby s vlastným telom, nerozcvičujte sa len pomocou pár sérii daného cviku, ktorý budete vykonávať.

– cviky vykonávajte v plnom rozsahu a v prirodzenej dráhe pohybu. Ak vás obmedzuje slabá mobilita, pracujte najprv na jej zlepšení a až potom, keď bude ideálna, pristupujte k pridávaniu váh. Plným rozsahom pohybu zapojíte do práce viacej svalových vlákien a budete mať lepšie výsledky pri zvyšovaní sily a svalových objemov (Poznámka: nebavíme sa teraz o cvikoch s menším rozsahom, ktoré majú špecifické určenie a ktoré používajú hlavne siloví trojbojári; reč je o klasickom posilňovaní a častých chybách rekreačných cvičencov).

2. hlavná chyba: Mizerná technika

Toto je pravdepodobne ešte väčší problém ako ten predchádzajúci. Málokto je ochotný venovať nácviku techniky potrebný čas a málokto je ochotný pracovať na jej zlepšení prakticky neustále. A potom to aj tak v posilňovniach vyzerá.

Pre začiatočníkov je dôležitejšie pridávanie záťaži, no neuvedomujú si, že oveľa efektívnejším spôsobom je venovať potrebný čas nácviku vhodnej techniky. Musíte byť trpezliví a vybudovať si potrebné základy a návyky, ktoré sa neskôr odstraňujú oveľa ťažšie. A to ešte nehovorím o zdravotných komplikáciách a rôznych zraneniach, ktoré vyplývajú z celého tohto problému. Chybnou technikou sa mnohokrát ani neprecvičia tie svaly, na ktoré je cvik určený. Vytvárajú sa nerovnováhy a problémy so symetriou.

Riešenie:

– prestaňte sa neustále sústrediť len na to, koľko máte naložené na činke a zamerajte svoju pozornosť aj na spôsob, ako s tým cvičíte

– urobte si čas na to, aby ste sa naučili správne vykonávať jednotlivé pohyby a necvičte len tie cviky, ktoré máte radi a ktoré vám idú najlepšie. Študujte a vzdelávajte sa v príslušnej tematike, berte si príklad od uznávaných expertov a trénerov. Ak cvičíte sami a nemáte pri sebe nikoho skúsenejšieho kto by vám poradil, zvážte, že si budete svoje výkony natáčať a potom ich môžete s inými prediskutovať.

Foto zdroj: thinkstock