Capoeira

Capoeira

Afro-brazílsky druh umenia si našiel cestu aj na Slovensko a teší sa obľube nadšencov hlavne kvôli svojej osobitnej filozofii. Ide o spojenie bojového umenia, akrobacie, hudby a tancu. Capoeira má popri veľmi dobrej fyzickej vybavenosti pre športovca aj výchovno-vzdelávací charakter. Spoznáte kultúru Brazílie, naučíte sa výrazy z portugalčiny a možno s Capoeirou precestujete celý svet.

Capoeira bola do Brazílie prinesená africkými otrokmi v 16.storočí. Otroci nesmeli vykonávať akýkoľvek druh bojového umenia, tak si vyvinuli ich tradičné tance v bojový štýl. Súboje potom preniesli do hry medzi dvoch hráčov. Hudba diktovala rýchlosť a štýl hry. Útoky sú ukryté v tanci a v krokoch, pričom boj je skreslený hudbou a textami piesní.

Capoeira a štýly

Angola – je Capoeira, ktorá udržuje historické prevedenie v plnej forme. To predstavuje vlastný, úplne exkluzívny štýl. Rytmus Angola je pomalý a hráči sú v pohyboch ich tiel veľmi expresívny. Hry sú dlhé a zahŕňajú duševné sústredenie. Samotná hra má ťažisko položené nízko, hráči sa skláňajú až k teatrálnym prvkom v zápase.

Benguela – túto hru vytvoril slávny Mestre Bimbo, taktiež známy ako Manoel dos Reis Machado. Rytmus hry je na strednej úrovni. Benguela je hra, kde sa hráči navzájom testujú, hrajú blízko seba a rozvíjajú zložitejšie pohyby.

Regional – táto hra je rýchla. Hráči sa pohybujú rýchlo za použitia rovnakých druhov pohybu ako v hre Benguela, ale ich prevedenie je oveľa rýchlejšie a dynamickejšie. Je to tiež hra, v ktorej môžu hráči preskúmať svoje schopnosti. Reakcie a reflexy musia byť na mieste, aby bolo možné reagovať dostatočne rýchlo na pohyby súpera.

Iúna – nadväzuje na Regional štýl, avšak štýl hry Iúna je veľmi technický. Iba študenti Capoeiry s dostatočnými skúsenosťami môžu pod dozorom svojho profesora hrať túto hru. Je to hra, v ktorej každý z capoeristov preukáže svoje najlepšie schopnosti. Všetko je sprevádzané hudbou, spevom a tlieskaním.

Pri cvičení Capoeiry všeobecne rozvíjate gymnastické prvky, akrobaciu, dynamiku, ale aj reflexy a sústredenosť. Zaťaženosť je prenesená hlavne na nohy a chrbát, pri akrobatických cvikoch sa však využíva aj sila v rukách.

Na hodinách Capoeiry sa stretnete aj s tancom zvaným Maculelê. Ide o rytmické prevedenie tanca za pomoci drevených palíc, ktoré sú symbolom mačiet používaných v minulosti. Rytmické údery drevených palíc nasledujú hudbu a celkovo dotvárajú obraz tanca.

Pokiaľ hľadáte vami ešte niečo neobjavené, obľubujete bojové umenie, hudbu a tanec, Capoeria je pre vás vhodnou formou. Nie je len výborným prostriedkom, ako sa zbaviť fyzickej energie. Pestrosť tréningov vám naopak dodá energiu psychickú, ktorá bude zdrojom motivácie do ďalších tréningov.

Tréning trvá približne 2 hodiny. Začína sa klasickým zahriatím svalov a strečingovými cvičeniami. Nasleduje precvičovanie jednotlivých pohybov, ako sú kopy, defenzíva, akrobacia a gymnastické prvky. Študenti Capoeiry sa učia na tréningoch hrať a reagovať na vzájomné pohyby vo dvojiciach. Na záver zvyčajne študenti vytvoria kruh zvaný Roda. V strede kruhu hráči hrajú hru s názvom Jogo. Tam môžu ukázať, čo sa na tréningu naučili a využiť už získané schopnosti. Každý zo študentov je účastníkom tejto hry, či už spevom, rytmickým tlieskaním a samotným hraním tejto hry

Foto zdroj: thinkstock