Ako trénoval Bruce Lee

Bruce Lee

Len málo ľuďom sa podarí po sebe zanechať tak silný odkaz alebo posolstvo, ktorého sila pretrváva minimálne niekoľko desiatok rokov. Bruce Lee sa stal po svojej smrti legendou a je považovaný za najvplyvnejšiu osobnosť bojových umení 20. storočia.

Prevziať užitočné a zbaviť sa zbytočného

Založil bojový štýl Jeet Kune Do, teda kombináciu mnohých bojových umení a ich najlepších prvkov. Hlavnou filozofiou bolo prevziať užitočné a zbaviť sa zbytočného. Vo svojom tréningu uplatňoval viacero zásad, na základe ktorých sa môžu zlepšovať rôzni športovci.

Ako Lee trénoval

Bruce Lee v rámci svojich tréningov rád uplatňoval organizovanie a rozdeľovanie jednotlivých prvkov na základe ich podobnosti. Rozdielne aspekty bojových umení trénoval v rozdielnych dňoch. To mu dovoľovalo udržiavať koncentráciu na vysokej úrovni počas celej cvičebnej jednotky. Nebola príliš dlhá a neobsahovala veľký počet odlišných pohybov.

Ku konkrétnemu deleniu pristupoval vždy podľa aktuálnych potrieb. Ak chcete príklad, tak v pondelok, stredu a piatok sa často venoval len úderom rukami (priame, krížne, háky, kombinácie, údery zamerané na rýchlosť, atď. ), kým utorok, štvrtok a sobotu to boli kopy (bočné, predne, z otočky, atď. ).

Samozrejme, že popri tom využíval viaceré tréningové pomôcky, rôzne formy úderov alebo menil intenzitu cvičenia. No princíp bol založený na spájaní jednotlivých prvkov na základe ich podobnosti.

Energia, sústredenie a technika je tak na vyššej úrovni v porovnaní s dlhšími tréningami (aj viachodinovými) a cvičebnými jednotkami, ktoré obsahujú viacero typov pohybov, resp. viacero typov tréningov (tréning bojových umení, silový tréning, kardio tréning).

V jednoduchosti je sila

Bruce Lee mal neskutočnú fyzickú kondíciu a pracovnú kapacitu. Ostal však zástancom toho, že v jednoduchosti spočíva najväčšia sila.

Bruce Lee a silový tréning

Dobrým príkladom je v tomto aj jeho prístup k silovému tréningu. Mimochodom, v 60tych a 70tych rokoch prevládal názor, že posilňovanie vedie vždy k nárastu hmotnosti a k strate rýchlosti.

Bruce Lee však veľmi rýchlo objavil výhody silových tréningov a tie sa stali neoddeliteľnou súčasťou jeho tréningového procesu. Zistil, že pomocou vhodného posilňovacieho programu je možné celkovo zosilnieť a zvýšiť dynamiku jednotlivých úderov a kopov.

Jeho typický silový tréning bol veľmi jednoduchý. Zahŕňal precvičenie celého tela cvikmi v 4 sériách po 5-6 opakovaní (napr. premiestnenie a výraz, drep, predklony s veľkou činkou, tlak na lavičke, bicepsový zdvih).

Okrem toho využíval aj cviky s vlastnou váhou a iné silové prevedenia. Zlepšovanie v týchto oblastiach bolo pre neho dôležité. Dobre si však uvedomoval, že silové cvičenie je len podporným tréningom pre bojové umenia. Tie ostali vždy na najvyššom stupienku. Venoval im viac energie aj času.

Tréning brucha a trupu

Osobitne by sme ešte mohli spomenúť tréning brucha a stredu tela. Ak je stred tela silný, znamená to lepšiu produkciu sily pre celé telo a taktiež ochranný štít pred jednotlivými údermi.

Bruce Lee venoval bruchu špeciálny priestor a precvičoval ho prakticky každý deň. Používal väčšie počty opakovaní a jeden tréning bol spravidla zložený z troch cvikov po päť sérii (napr. zdvihy bokov, zdvihy nôh, sedy-ľahy).

Aeróbny tréning

Ďalšou dôležitou časťou jeho tréningového procesu, na ktorú by sme sa mali pozrieť z funkčného hľadiska, je zameranie na aeróbnu činnosť. Bruce Lee behával ráno 3krát týždenne vzdialenosti približne 6km.

Neudržiaval vždy rovnaké tempo. Zvykol zaraďovať fázy s väčšou a menšou intenzitou. Týmto spôsobom vlastne do určitej miery ťažil z výhod vytrvalostného kardia a aj tzv. HIIT kardia.

V iných troch dňoch v týždni sa venoval skokom cez švihadlo v trvaní zhruba 30 minút. Veril, že mu to pomáha cítiť sa ľahšie na nohách. V týchto dňoch si ešte zvykol pridávať zhruba 45 minút bicyklovania na stacionárnom bicykli. K rozvíjaniu a udržiavaniu kardiovaskulárnych schopností pristupoval so železnou pravidelnosťou.

Ilustrácia: Ľubica Balentová