Beh nočnou Šaľou 2016 už túto sobotu

 

Beh nočnou Šaľou

V sobotu 17.09. sa uskutoční už 4. ročník behu nočnou Šaľou.

Štart: 20:00 hod. Mestský úrad Šaľa, Námestie Svätej Trojice

Cieľ: Námestie Svätej Trojice

Trať: 7 300 m – mestský okruh vedúci cez mestskú časť Veča, s pevným povrchom

mapa trate beh nočnou Šaľou 2016

Prihlasovanie:

on-line do 15.09.2016 prostredníctvom behsity.sk a behnocnousalou.sk

Kategórie:

M39 – vek 16 – 39 rokov (rok narodenia 1977 – 2000)
M40 – vek 40 – 59 rokov (rok narodenia 1957 – 1976)
M60 – vek 60 – 64 rokov (rok narodenia 1956 – 1952)
M65 – vek 65 a viacej rokov (rok narodenia 1951 a skôr)
Ž39 – vek 16 – 39 rokov (rok narodenia 1977 – 2000)
Ž40 – vek 40 – 59 rokov (rok narodenia 1957 – 1976)
Ž60 – vek 60 – 64 rokov (rok narodenia 1956 – 1952)
Ž65 – vek 65 a viacej rokov (rok narodenia 1951 a skôr)

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

od 16.09.2016 do 17.09.2016 v priestoroch na námestí pred Mestkým úradom v Šali, Námestie
Svätej Trojice, Šala 927 01, vždy v čase od 14:00 do 19:30 hod.

Tešíme sa na Vás :)