Beh: I.časť

beh, vytrvalecBeh je spolu s chôdzou pre človeka tým najprirodzenejším pohybom. Z pohľadu spotreby energie sú najdôležitejšími faktormi rýchlosť behu a telesná hmotnosť bežca. Kým pri chôdzi ostáva s podložkou v kontakte vždy jedna noha, beh sa skladá zo sérii skokov. Beh kladie výrazne vyššie nároky na energetický výdaj a samotné pohybové ústroje. Znamená to, že pri získavaní kondície, alebo pri chudnutí bude účinnejšou aktivitou než chôdza.

Bežec, potrebuje menej času pre rovnaký energetický výdaj ako chodec a preto je jeho časová náročnosť nižšia. Je to spôsobené vyššou rýchlosťou v porovnaní s chôdzou.

Vykonávanie behu nemusí byť len na čas. Môžeme si určiť vzdialenosť, napríklad 5km, ktorú budeme prekonávať. V tomto prípade sa začína význam rýchlosti behu strácať. Je dôležité vedieť, že výdaj energie je úmerný prijatému kyslíku. Ak teda beháme rýchlo, spotrebujeme viac kyslíku a teda aj viac energie. Treba si však uvedomiť, že vymedzenú vzdialenosť 5km prekonáme rýchlejšie a preto aj čas vykonávania bude kratší. Pri nižšej intenzite nám stačí prijať menej kyslíka, ale musíme prekonať rovnakých 5km. Bude nám to trvať dlhšie, ale spotrebovaný kyslík by mal v oboch prípadoch byť rovnaký.

Kým chôdzu možno doporučiť širokému spektru populácie, beh sa za tak univerzálny označiť nedá. Aj začínajúci bežec musí mať isté kondičné predpoklady. Je vhodný pre ľudí len do miernej nadváhy. Pri vyššej nadváhe je vhodné organizmus pripraviť na beh iným zaťažením. Napríklad chôdzou. Takáto príprava by mala trvať aspoň jeden mesiac. U ťažších prípadoch obezity viac.

Ľudia so slabou kondíciou, alebo veľkou nadváhou by sa nemali nechať zlákať výrazne vyšším energetickým výdajom behu. Beh je jednou z najúčinnejších metód ako si zlepšiť kondíciu, prináša však so sebou aj isté ALE. Pri väčšej nadváhe sa zvyšujú nároky na pohybové ústrojenstvo. V dôsledku otrasov sú namáhanejšie viac aj kĺby. Ak na kĺby trpíte, skúste radšej plávanie, alebo bicyklovanie. Začiatočníkom môže beh priniesť subjektívne nepríjemné pocity, ktoré ich rýchlo odradia a už sa k tejto zdravej a veľmi účinnej aktivite nevrátia. Je to paradox, ale najčastejšou príčinou týchto stavov je, že začínajúci bežec behá príliš rýchlo. Keď s behom začne, nevie si ešte určiť vhodné tempo.

O intenzite a objeme bežeckého zaťaženia si povieme nabudúce.

Foto zdroj: thinkstock