Bedminton

Bedminton

Jedným z najtradičnejších a najpopulárnejších športov je u nás už dlhé roky bedminton. Hrávajú ho malé deti na sídliskách, dedinách, dospelí na dovolenkách, neobmedzene sa teší obľube aj na kúpaliskách, školských dvoroch či v telocvičniach. Mnohí poznajú túto aktivitu len ako istú formu trávenia voľného času a zábavy. NIe každý však už vie, že bedminton je jedným z oficiálnych olympijských športov. Má presne vymedzené pravidlá, trénuje sa takmer po celom svete a hráči sa združujú do organizácií a zväzov.

Vo voľnej podobe, keď si ide dvojica či štvorica ľudí len tak „zapinkať“, je bedminton nenáročný na podmienky i na vybavenie. Postačuje priestor s rovným povrchom a dostatočne vysokým stropom (ideálne bez stropu), bez vetra, k tomu bedmintonová raketa a niekoľko košíkov.

Avšak v podobe súťažnej disciplíny sa vyžaduje kurt so sieťou, ktorý má presne udané rozmery aj usporiadanie polí, profesionálne rakety a košíky, ktoré podliehajú prísnym pravidlám či už vo veľkosti, váhe alebo zložení. Málokto vie, že bedmintonový košík je v zásade tvorený 16 pierkami, alebo ich syntetickou náhradou. Pierka musia byť kruhovo usporiadané na základni košíka a mať rovnakú dĺžku v rozmedzí 62 – 70 mm. Základňa košíka sa vyrába zo špeciálne upraveného korku alebo náhradného syntetického materiálu s rovnakými vlastnosťami ako má korok. Celý košík musí vážiť 4,74 – 5,50 g. Košíky sú rozdelené do rýchlostných kategórií letu na pomalé, stredne rýchle a rýchle. Bedminton sa hrá vo forme dvojhry alebo štvorhry, pričom kurt pri každom druhu hry má odlišné rozmery.

Pôvod tejto hry je v Ázii, kde už v 7. storočí hrali Číňania, Kórejci a Japonci hru, v ktorej striedavo odbíjali operenú loptičku. Novodobý bedminton vznikol v Indii v polovici 18. storočia prostredníctvom hier britských vojakov, ktorí neskôr túto aktivitu priniesli aj do Anglicka.

Pomenovanie pochádza z názvu budovy Badminton House, v ktorej túto hru hral vojvoda z Beaufortu. Olympijským športom sa bedminton oficiálne stal až v roku 1992.

Bedmintonovú výbavu je možné zakúpiť nielen v športových obchodoch, ale aj v rôznych hypermarketoch. Jej kvalita je však úmerná cene – od bedmintonovej sady, ktorú kúpite za 3 eurá v hypermarkete nemôžete očakávať také vlastnosti ako má napríklad poloprofesionálna alebo profesionálna sada.

Ceny kvalitných rakiet sa pohybujú v hladinách od 50 eur vyššie. Tieto sú však už tvorené zo špeciálnych materiálov, ktoré zaručujú absolútnu funkčnosť rakety. V súčasnosti sa na tieto účely využívajú najmä nanotechnológie, ultraľahké pružné vlákna, napríklad kevlarové vlákna, ďalej materiály ako titan a grafit. Výplet taktiež musí byť bezchybný, s viacerým počtom uzlov a kvalitnou strunou. Výplet je potrebné pravidelne vymieňať, keďže jeho stav ovplyvňuje celkový efekt úderu.

Bedminton je šport vhodný pre široké vekové kategórie. Na vyššej úrovni je však pomerne náročný na telesnú kondíciu, rýchle a presné reakcie, silu svalových skupín ramien, rúk, chrbta, no aj nôh. Rekreačná forma je v porovnaní s inými športovými hrami nenáročná. Je preto príjemným spestrením pohybovej aktivity v rámci zdravého životného štýlu detí, dospelých aj seniorov.

Foto zdroj: thinkstock