BCAA, taurín a svalovica

bcaa taurín a vplyv na svalovicu

U nás tomu hovoríme svalová horúčka, svalovica, prípadne svalovka. V zahraničí sa často používa skratka DOMS (delayed onset muscle soreness), teda oneskorená svalová citlivosť alebo bolestivosť.

Nech už to nazveme akokoľvek, prakticky každý z nás vie, o čo vlastne ide. Je to bolesť, ktorú pociťujeme s určitým časovým odstupom po absolvovaní intenzívneho tréningu alebo po vykonaní nových typov pohybov. Výrazná svalovica je častokrát nielen nepohodlná, ale môže obmedzovať aj ďalší športový výkon. Aj preto sa tomu v odbornej literatúre venuje pomerne dosť priestoru.

Prečo máme svalovicu

Svalová horúčka sa prejavuje ako dôsledok mikrotrhlín vo svaloch, ku ktorým došlo pri fyzickej činnosti. Tieto mikroskopické poškodenia potom vyvolávajú vznik zápalových procesov a to spôsobuje bolesť.

Poznáme určité charakteristické prvky sprevádzajúce tento proces. Okrem vlastného subjektívneho vnímania bolestivosti sú zvýšené aj hodnoty niektorých látok v krvi (molekuly regulujúce zápaly, atď.).

Svalovica je spájaná predovšetkým s excentrickou fázou pohybov pri cvičení (teda negatívna časť). Je to tá časť pohybu, v rámci ktorej spúšťame záťaž. Čím dlhšia je negatívna fáza opakovaní a čím viac počas nej pôsobíte proti klesajúcej záťaží, tým väčšiu svalovicu môžete očakávať (za predpokladu použitia dostatočnej váhy).

My sa teraz už viacej zameriame na konkrétnu štúdiu, kde sa tím vedcov zameral na vyvolanie svalovice pomocou intenzívnych negatívnych opakovaní bicepsových cvikov. Pozorované subjekty vykonávali len negatívnu časť pohybu a používali hmotnosti na úrovni ich bežného maxima pre jedno klasické opakovanie (váha na úrovni 100% pre viac opakovaní môže byť použitá preto, lebo pri excentrickej fáze sme schopní zvládnuť viac ako pri klasickom cvičení, ktoré zahŕňa aj koncentrickú fázu).

Má BCAA a taurín vplyv na zmiernenie svalovej horúčky?

Hlavným zámerom tejto štúdie bolo zistiť, či má kombinovaná suplementácia BCAA a taurínu vplyv na zmiernenie svalovej horúčky a podporenie regenerácie poškodených tkanív.

Aminokyseliny s rozvetveným reťazcom (BCAA) regulujú proteínovú syntézu (teda proces opravy a rastu svalov) a taurín dokáže ochraňovať bunky proti nadmernému pôsobeniu látok vyvolávajúcich ich poškodenie a tvorbu zápalov (má protizápalový a antioxidačný efekt).

Na základe toho sa predpokladalo, že táto kombinácia by mohla byť efektívnym nástrojom pri redukcii prejavov svalovice.

Účastníci štúdie vykonávajúci excentrické typy tréningov boli rozdelení do štyroch základných skupín:

1.) placebo + placebo,
2.) BCAA + placebo,
3.) placebo + taurín,
4.) BCAA + taurín.

Užívalo sa 3,2g BCAA (alebo placeba) a 2g taurínu (alebo placeba) 3krát denne v časovom rozmedzí dva týždne pred excentrickým tréningom a tri dni po skončení tohto tréningu.

Po absolvovaní tréningových jednotiek boli pozorované subjektívne aj objektívne faktory (vlastné vnímanie bolestivosti svalov, obvod svalov a hodnoty určitých látok v krvi, ktoré priamo súvisia s príslušnou oblasťou: kreatínkináza, laktátdehydrogenáza [LDH], aldoláza, 8-hydroxydeoxyguanosine [8-OHdG]).

Na čo sa prišlo

Najlepšie výsledky boli zaznamenané práve u jedincov, ktorí užívali BCAA súčasne s taurínom. Táto skupina udávala menej intenzívne svalovice dva dni po tréningu, čo je síce subjektívny faktor, no mala aj lepšie krvné testy z hľadiska troch pozorovaných látok. LDH, aldoláza a 8-OHdG mali nižšie hodnoty v čase od jedného do štyroch dní po tréningu v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Pri porovnaní s ostatnými dvoma skupinami to nebol až tak výrazný rozdiel, no aj tak sa preukázal. Potvrdilo sa teda, že pravidelné užívanie kombinácie BCAA s taurínom môže byť jedným z efektívnych nástrojov, pomocou ktorých sa dajú zmierniť svalovice a znížiť prítomnosť tých látok v krvi, ktorých počet stúpa po intenzívnych tréningoch a ktoré signalizujú svalové poškodenie.

Minimálne sa tým zmierni intenzita vnímanej bolesti. Do akej miery to ovplyvňuje výkony a ktoré výkonnostné parametre to zasahuje najviac, to musia presnejšie preukázať ďalšie výskumy.

Súvisiaca štúdia:
Song-Gyu Ra, Teruo Miyazaki, et. al.: “Combined effect of branched-chain amino acids and taurine supplementation on delayed onset muscle soreness and muscle damage in high-intensity eccentric exercise.” Journal of the International Society of Sports Nutrition, 10:51, 2013.

Foto zdroj: thinkstock