Banskobystrická Grand Prix 4.ročník – PROPOZÍCIE

Banskobystrická Grand Prix 4.ročník - PROPOZÍCIE

Na stiahnutie:

Prihláška

Čestné prehlásenie

Hlavní organizátor: ŠKK B+B MEGAGYM BANSKÁ BYSTRICA Z poverenia: Slovenskej spoločnosti pre naturálnu kulturistiku a fitness (SSNKF) Pod záštitou: primátora Ivana Saktora

Termín súťaže: sobota 31. októbra 2009 Miesto konania: Dom kultúry Banská Bystrica Promotér súťaže: Jana Búvalová

Riaditeľ súťaže : Peter Búvala Sekretár hlavného rozhodcu: Veronika Juhászová Počtári – zapisovatelia: Marcela Ludhová Vedúci pretekárov: Lukáš Paľaga Odborná porota: 5-7 členná Lekár: Mudr. Patrícia Tršková Moderátor: Paed. Dr. Peter Vons Hudobná réžia: DK Prihlášky a informácie: Peter Búvala, Javornícka 12, Banská Bystrica 97411 e-mail: ssnkfsk@ssnkf.sk, tel: 0907 877 512

Podmienky štartu: Platná licenčná karta SSNKF na rok 2009, a včas zaslaná prihláška. Doping: usporiadateľ zabezpečí podmienky pre prípadnú dopingovú kontrolu

KATEGÓRIE: Kategórie mužské

Dorast do 18 rokov + dodržanie hmotnostného limitu Juniori od 18 do 21 rokov + dodržanie hmotnostného limitu

Muži do 180 cm + dodržanie hmotnostného limitu

Muži nad 180 cm + dodržanie hmotnostného limitu

Masters I. muži nad 40 rokov + dodržanie hmotnostného limitu

Masters II. muži nad 50 rokov + dodržanie hmotnostného limitu

Disciplíny: I. kolo hodnotenie postavy – svalový rozvoj II. kolo voľné zostavy III. kolo finále – svalový rozvoj

Kategórie ženské bez rozdielu veku, váhy a výšky Šport model: Promenáda v spoločenských šatách Hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách – štvrť obraty Šport figúra: Hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách – štvrť obraty Hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách – pózovanie v piatich pózach

Námietky: s vkladom 4,-€ rieši komisia v zložení … riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, sekretár hlavného rozhodcu

ČASOVÝ PRIEBEH

Piatok – 30. októbra 2009

– ubytovanie súťažiacich, ktorí si ho vopred objednajú

Sobota – 31. októbra 2009 08:30 – 09:00 porada rozhodcov 09:00 – 10:00 prezentácia všetkých súťažiacich 10:30 – 15:30 semifinále všetkých kategórií 16:30 – 19:30 finále všetkých kategórií + kultúrny program 21:00 slávnostná recepcia

ĎALŠIE POKYNY A INFORMÁCIE

Ceny: pretekári jednotlivých kategórií získajú na 1. – 6. mieste v každej kategórii poháre, diplomy, finančné a vecné ceny. Organizátor na základe záväznej prihlášky môže ubytovanie rezervovať pre súťažiacich a ich doprovod. Do priestorov šatní a rozcvičovne budú mať prístup len pretekári a jeden tréner na jedného pretekára Cenné veci, peniaze si uložte u svojich známych, trénerov. Organizátor vynaloží maximálne úsilie, aby zamedzil krádežiam, ale upozorňuje na ostražitosť . Za prípadné straty organizátor nenesie zodpovednosť. Súťažiacich aj trénerov žiadame, aby farbami na pokožku neznečistili steny, koberce a sedačky!!!

Tešíme sa na všetkých súťažiacich a každého, kto podporuje myšlienku naturálneho – zdravého životného štýlu..

Cena vstupenky 8,- EUR,

Ubytovanie pre pretekárov a rezervácia je v: Penzión OLYMPIA, Sládkovičová 34, Banská Bystrica 974 11,  e-mail: penzionolympia@stonline.sk, tel: +421/48/4162169

www.penzionolympia.sk

Promotér súťaže: Jana Búvalová