AMINOSTAR CUP Banská Bystrica 2008 Propozície

AMINOSTAR CUP BANSKÁ BYSTRICA 2008

3.ročník medzinárodnej súťaže v naturálnej kulturistike mužov a fitness žien

6.MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA

 

Hlavný organizátor: Športový klub kulturistiky ŠKK B+B Banská Bystrica

Z poverenia: Slovenskej spoločnosti pre naturálnu kulturistiku a fitnes (SSNKF)

Termín súťaže: 8.11.2008

Miesto konania: Europa Culture Center – Dom kultúry námestie Slobody 3 Banská Bystrica

Promotér súťaže: Jana Búvalová

Odborná porota: 5 členná

Lekár: Mudr.Janka Tapajčíková

Moderátor: Paed.Dr. Peter Vons

Prihlášky a štartovné zaslať poštou do 25.10.2008 na adresu:

Peter Búvala,

Javornícka 12,

974 11 Banská Bystrica

Informácie: www.ssnkf.sk, e-mail: ssnkfsk@ssnkf.sk, tel: 0907 877 512

 

KATEGÓRIE KULTURISTIKA MUŽI

Dorast od 15 do 18 rokov + dodržanie hmotnostného limitu

Juniori od 18 do 21 rokov + dodržanie hmotnostného limitu

Muži do 174 cm + dodržanie hmotnostného limitu

Muži do 180 cm + dodržanie hmotnostného limitu

Muži nad 180 cm + dodržanie hmotnostného limitu

Masters I. muži nad 40 rokov + dodržanie hmotnostného limitu

MastersII. muži nad 50 rokov + dodržanie hmotnostného limitu

 

KATEGÓRIE FITNESS ŽENY BEZ ROZDIELU VEKU VÁHY A VÝŠKY

Šport model:

1,hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách,

2,promenáda v spoločenských šatách

Fitness Figúra:

1, hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách štrťobraty

2, hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách pózovanie v piatich pózach

Súťažné pravidlá: v súlade s podmienkami a pravidlami SSNKF

Podmienky štartu: platný členský preukaz SSNKF na rok 2008 a včas zaslaná prihláška.

Námietky: s vkladom 100,- Sk rieši komisia v zložení … riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, sekretár hl.

rozhodcu.

Doping: usporiadateľ zabezpečí podmienky pre prípadnú dopingovú kontrolu

Hudobný doprovod: každý pretekár odovzdá pri prezentácii označené CD (meno, oddiel, kategória), len s jednou skladbou Tituly: víťazi jednotlivých kategórií získajú titul Majster Slovenska

Ceny: medaile, diplomy, finančné a vecné ceny

Časový rozpis: 08:30 – 9:00 porada rozhodcov 09:00 – 10:00 prezentácia pretekárov v poradí dorast juniori ženy muži masters 10:00 – 19:00 semifinále + finále 19:30 – 22:00 slávnostná recepcia.

AMINOSTAR CUP Banská Bystrica 2008