Aminokyseliny I.

aminokyseliny

Základným stavebným kameňom každej bielkoviny sú aminokyseliny. Bielkoviny sa zvyknú označovať aj za plnohodnotné aminokyseliny. Tie sú viazané v peptidovou väzbou do reťazcov. Podľa počtu spojených molekúl aminokyselín hovoríme o dipeptidoch, tripeptidoch atď. Za plnohodnotné aminokyseliny, alebo inak povedané bielkoviny sa považujú reťazce so 100 a viac aminokyselínových zvyškov.

Vo všeobecnosti môžeme hovoriť o týchto funkciách aminokyselín:

  1. ochrana svalových vlákien pred poškodením a tvorba buniek svalovej hmoty
  2. katalytická (enzýmy)
  3. transportná (hemoglobín)
  4. obranná (protilátky)
  5. regulačná (hormóny)
  6. ochrana svalovej hmoty pred devastáciou v priebehu redukcie nadváhy
  7. pohybovú (kontrakcia svalových vlákien)

Význam pravidelného prísunu aminokyselín potravou je dosť veľký. Telo nedokáže nárazovo prijať veľké množstvo aminokyselín a je preto potrebné stravovať sa pravidelne. Situácia nadbytku môže nastať už napríklad pri vynechaní raňajok a skonzumovaní na aminokyseliny, resp. proteíny výdatného obedu.

Existuje viac rôznych delení aminokyselín:

Glukogénne aminokyseliny: alanin, arginin, kyselina asparagová (asparagin), cystin, kyselina glutamová (glutamin), glycin, histidin, hydroxyprolin, methionin, prolin, serin, threonin, valin

Ketogénne aminokyseliny : leucin

Zmiešané aminokyseliny: isoleucin, lysin, fenylalanin, tyrosin, tryptofan

Asi verejnosti známejšie rozdelenie je to, ktoré som už uviedol v článku bielkoviny. Rozdelenie na esenciálne a neesenciálne aminokyseliny člení tieto látky podľa schopnosti organizmu vyrobiť si ich.

Esenciálne aminokyseliny

Esenciálne aminokyseliny si telo nevie vyrobiť a musí ich preto získavať z potravy. Patria sem: arginin, histidin, isoleucin, leucin, lysin, methionin, phenylalanin, taurin, threonin, tryptofan, valin.

Neesenciálne aminokyseliny

Neesenciálne aminokyseliny si telo naopak dokáže obstarať podľa potreby. Patria sem: alanin, asparagin, cystein, glutamin, glycin, histidin (esenciálny je pre deti), karnitin, prolin, serin, tyrosin. Aj keď telo nie je u neesenciálnych aminokyselín závislé čisto len na potrave, nemal by byť ich príjem zanedbávaný . Sú rovnako dôležité a pri kombinácií niektorých faktorov ako je napríklad nevyvážená strava a ťažká fyzická záťaž, môže nastať ich nedostatok.

Skôr než si popíšeme vlastnosti jednotlivých aminokyselín je potrebné uviesť ešte jedno delenie. Aminokyseliny existujú v dvoch rôznych formách. D-forma a L-forma. Ich zloženie je totožné, ale líšia sa navzájom zrkadlovo prevrátenou štruktúrou. Bežne v prírode sa vyskytujú aminokyseliny najmä v L-forme. Výnimkou je snáď len fenylalanin, ktorý sa vyskytuje v oboch variantoch. Telo lepšie prijíma aminokyseliny v L-forme a preto sú výrobky často označované s touto predponou.

Foto zdroj: thinkstock