Akrobatická príprava 4. – Preval bokom

Ide o základnú ľudskú lokomóciu (prevaľujeme sa i v spánku), preto si nevyžaduje osobitný nácvik. Avšak jej účinné použitie v akrobatickej príprave si vyžaduje určité technické zdokonalenie a tým i zracionálnenie tohto otáčavého pohybu na podložke okolo výškovej osi tela.

Popis techniky

Východiskovou polohou je ľah na chrbáte vzpažiť, dolné končatiny vystreté (obr.č.1). Pred vstupom do otáčania cvičenec ohne trup vpred a mierne prednoží, čím telo zaujme polohu „kolísky“ na chrbáte. Tým sa celá váha tela presunie na driekovú časť trupu. Výsledkom je, že stabilná poloha v ľahu sa zmení na vratkú (obr.č.2), čo umožní ľahší nástup do otáčania.

preval bokom preval bokom

Impulz do obratu vpravo sa realizuje dvojicou protismerných síl, pôsobiacich v oblasti pliec. Ľavé plece cvičenec dvíha a pravé „ťahá“ dolu k podložke. Ďalej cvičenec aktivizuje preval zdvihom ľavého boku, čím presunie váhu tela na pravý bok (obr.č.3). Dokončenie prvej polovice prevalu, pretočenie do „kolísky“ na bruchu sa vykoná hrudným záklonom, ťahom dolných končatín do zanoženia a rúk do vzpaženia (obr.č.4), pričom sa končatiny bránia kontaktu s podložkou. Ich svalstvo zvýšeným napätím udržiava vystretú polohu nôh a rúk.

preval bokom preval bokom

V druhej polovici prevalu bokom, z brucha na chrbát, sa využíva zhodný princíp. Rotáciu okolo výškovej osi tela cvičenec vykonáva prácou pliec a bokov (obr.č.5), avšak sila zotrvačnosti uľahčuje vstup do tejto fázy pohybu, čím znižuje jej náročnosť v porovnaní s prvou časťou obratu. Cvičenie končí v kolíske na chrbte (obr.č.6). Táto poloha môže byť východiskom k opakovaniu prevalu vpravo, ale i štartovou polohou pre preval vľavo.

preval bokom

Postup pri nácviku

Funkčným predpokladom rýchleho a kvalitného zvládnutia prevalu bokom (vpravo a vľavo) je pevná „kolíska“ na chrbte a bruchu (obr.č.2 a 4). Druhý krok tvorí nácvik rotačnej akcie pliec a bokov a tretí spojenie týchto činností do celku.

Najčastejšie chyby a ich odstránenie

  • pri “kolíske“ na chrbte kontakt s podložkou je na hrudnej a sedacej časti trupu, pričom medzi driekom a podložkou vznikne „tunelík“. Príčinou je aktivizácia vzpriamovačov trupu namiesto priamych brušných svalov. Nedostatok sa odstráni viacnásobným opakovaním cvičenia z ľahu na chrbte „kolíska“ (kin.č.5, obr.č.1 a 2), pričom dôraz treba klásť na presné angažovanie svalov na prednej strane trupu a stehien v spojení so zvýšeným napätím v sedacích svaloch.
  • boky pri aktivizácii prevalu predbiehajú pohyb pliec. Výsledkom je narušenie plynulosti otáčania na podložke a potreba zvýšeného úsilia zo strany cvičenca pri jej realizácii. Tento nedostatok sa odstráni sústredeným viacnásobným opakovaním pohybu pliec do rotácie podľa vyššie uvedeného popisu techniky.
  • pri prevale na brucho chýba silové „zatiahnutie“ trupu do záklonu a ťah dolných končatín do zanoženia. Telo cvičenca sa kontaktuje s podložkou hruďou, bruchom i stehnami, táto príliš stabilná poloha naruší plynulosť prevalu bokom. Koncentráciou pozornosti cvičenca na zlepšenie „kolísky“ na bruchu (kin.č.8, obr.č.4) sa rýchle vytvorí silový predpoklad k celkovému zlepšeniu.