Ako zvýšiť ohybnosť nepriamou cestou

ohybnosť

Ak by sme sa opýtali väčšej skupiny pravidelne športujúcich ľudí, aké sú ich hlavné dôvody trénovania, len málo z nich by uviedlo, že je to snaha zvýšiť mobilitu alebo byť flexibilnejší. Vykonávanie strečingu vo všeobecnosti nepatrí medzi obľúbené činnosti a len málokto má po samostatnej jednotke nácviku flexibility pocit, že odcvičil „skutočný“ tréning. Priznajme si to, aj pre skúsenejších športovcov je to mnohokrát nudné. Pravidelný strečing si vyžaduje veľa trpezlivosti a odhodlania.

Na druhej strane však platí, že mobilita je v rámci rôznych športov kľúčová oblasť. Jej zvýšenie a udržanie je dôležité k správnemu rozsahu pohybov, k posilneniu zdravia kĺbov, ale aj celkovej kvality života. Vykonávanie strečingu by malo byť súčasťou celkového tréningového programu, aby boli zabezpečené lepšie výsledky.

Rozsah pohybu ako limit efektívnosti

Aj keď určité cviky alebo typy pohybov môžete vykonávať, neznamená to ešte, že ich vaše telo vykonáva účinne. V prípade skrátenia určitých svalov alebo zhoršenej pohyblivosti kĺbov jednotlivé pohyby strácajú efektívnosť a výsledný výkon nie je optimálny.

Existujú aj nepriame cesty, pomocou ktorých môže dôjsť k zvýšeniu mobility. Znamená to, že flexibilita bude určitým spôsobom posilnená aj rámci vykonávania iných činnosti. Práve na to sa zameriame v tomto článku.

Prekladanie tréningu s uvoľňovacími cvikmi

Najjednoduchší spôsob spočíva v zaradení základných strečingových cvičení do rozcvičky pred klasickým tréningom a zároveň počas a po skončení športového výkonu. Pred tréningom je vhodnejšie použiť aktívny strečing, dynamické typy pohybov a foam roller.

Počas tréningu (po odcvičení určitých partií alebo cvikov), prípadne v závere tréningu to môže byť pasívny strečing. Takto bude nácvik flexibility súčasťou bežného tréningu a zaberie minimum času navyše.

Používanie plného rozsahu pohybu

Druhým tipom na sekundárne posilnenie mobility je využívanie plného rozsahu pohybov počas cvičenia. To zabezpečí silu a flexibilitu svalov v plnom rozsahu kĺbov. Naproti tomu, ak pri určitých cvikoch pravidelne skracujete dráhu pohybu a nevenuje sa strečingu, v jednotlivých svaloch môže dôjsť k ich skráteniu a hrozia aj problémy s kĺbovým aparátom.

Môžete tiež častejšie využívať funkčný tréning, resp. funkčné typy pohybov, ktoré vyžadujú stabilizáciu tela a kĺbov pri vykonávaní určitej činnosti. To je v kontraste s izolovanými cvikmi a tréningom na strojoch, ktorý vo všeobecnosti neposkytuje také výhody ako funkčný tréning (nielen v prípade mobility).

Správny výber cvikov

V nadväznosti na to si ešte povedzme, že vhodným výberom konkrétnych cvikov je takisto možné prispieť k zvýšeniu ohybnosti. Okrem toho, že nimi budete zvyšovať silu a precvičovať svaly, budú mať vplyv aj na posilnenie mobility. Patria sem prevedenia, ktoré vyžadujú prácu svalov, kĺbov a šliach vo väčšom rozsahu. Môžeme tu zaradiť rumunský mŕtvy ťah alebo mŕtvy ťah s mierne pokrčenými nohami, bulharské drepy a výpady, drep s veľkou činkou držanou nad hlavou, ale napríklad aj šprinty.

Foto zdroj: thinkstock

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Gymnastický kruh Sport-Thieme Dĺžka, Farba: 60cm, modrá

12,00 €

Gymnastický kruh Sport-Thieme Dĺžka, Farba: 60cm, modrá Kúpiť

Guľa - Vrh guľou Hmotnosť: 2 kg

16,90 €

Guľa - Vrh guľou Hmotnosť: 2 kg Kúpiť

Sport-Thieme Rozlišovací dres Farba: Modrá 50x60 cm Deti

4,80 €

Sport-Thieme Rozlišovací dres Farba: Modrá 50x60 cm Deti Kúpiť