Ako zvládnuť vplyv vonkajšieho prostredia – Mentálna stránka športu (2.časť)

V prvej časti série sme si prebrali základné aspekty mentálnej stránky v športe a spomenuli jej nespornú dôležitosť. V každom nasledujúcom článku už budeme konkrétnejší a vždy sa zameriame na jeden podstatný faktor, ktorý úzko súvisí s touto zaujímavou tematikou. Začneme pôsobením okolitého prostredia, ktoré môže zahŕňať rôzne zvuky, hlasy a prejavy.

Tí z nás, ktorí sa pravidelne alebo menej pravidelne aktívne zúčastňujú športových súťaží a podujatí, už pravdepodobne majú určité skúsenosti s pôsobením publika a povzbudzovaním ľudí. Môže ísť o dobré, ale aj o zlé skúsenosti.

Zvládanie vplyvov vonkajšieho prostredia - Mentálna stránka športu (2.časť)

Niekedy dokáže dav ľudí dodať športovcom viacej energie a adrenalínu. Zoberme si ako príklad tímové športy, ktoré sa hrajú pred početným publikom s elektrizujúcou atmosférou. Viaceré futbalové alebo hokejové mužstvá sú na domácom štadióne znateľne silnejšie. Je veľmi ťažké doma ich poraziť a je veľmi ťažké držať s nimi tempo. Nie nadarmo sa hovorí, že dobré publikum je hráč navyše, prípadne gól navyše pre domáci tím. Pre športovca je jednoduchšie siahnuť na dno svojich síl, keď ho k tomu tlačí skupina ľudí. U niektorých športovcov je potom rozdiel vo výkonnosti väčší, u iných menší.

Samozrejme, vplyv na to má aj vek a predchádzajúce skúsenosti. Inak to pôsobí na ostrieľaného veterána a inak na nováčika pri svojej premiére. Mnohí skúsení športovci vám potvrdia, že na pôsobenie publika sa nedá dopredu efektívne pripraviť. Je to jednoducho niečo, na čo si musí človek zvyknúť priamo v akcii a vaše rekcie sa tomu prispôsobia opakovaným zažitím situácie.

Na druhej strane, fanúšikovia dokážu športovcom aj uškodiť. V rámci mnohých športov panuje veľká rivalita, ku ktorej značnou mierou prispieva aj povzbudzujúce publikum, ktoré niekedy dokáže byť až nevraživé a dá to športovcom pocítiť čí už pískaním, pokrikovaním, prípadne nadávkami.

Nie vždy je však vplyv okolitého prostredia taký výrazný, nie pri každom športovom odvetví je búrlivá atmosféra (niektoré odvetvia si dokonca priamo vyžadujú ticho prítomných ľudí počas určitých fáz) a nie pri každom výkone je prítomných veľa ľudí (niekedy je to len pár jedincov, prípadne nikto). Znamená to, že v takýchto prípadoch nás vôbec nemá zaujímať pôsobenie vonkajšieho prostredia? Nie, vždy to bude do určitej miery podstatné. A navyše, zvuky a prejavy okolia nemusí byť tvorené len ľuďmi.

Pre športovca je preto dôležité, aby sa postupne naučil, ako blokovať vedľajšie vplyvy vonkajšieho prostredia v situáciách, kedy to potrebuje. Či už budete potrebovať blokovať len negatívne pôsobenie okolia, prípadne si váš výkon bude vyžadovať úplnú blokáciu externých vplyvov, táto schopnosť vám môže výrazne pomôcť. Niektorí to nazývajú „dostať sa do zóny“. Zoberme si ako príklad box.

Zvládanie vplyvov vonkajšieho prostredia - Mentálna stránka športu (2.časť)

Ľudia zvyknú povzbudzovať a kričať počas celého zápasu, no boxer sa musí naučiť koncentrovať len na svoj výkon a nevnímať povzbudzovanie, byť svojim spôsobom „hluchý“. Keď sa ho po zápase opýtate, či vnímal skandovanie ľudí počas jednotlivých kôl, pravdepodobne vám odpovie, že nie a že ľudí výraznejšie vnímal len počas prestávok medzi jednotlivými kolami.

Ak by sa totiž počas zápasu sústredil aj na iné vplyvy ako sú rozdanie vlastných úderov a ubránenie sa tým od súpera, jeho reakcie a celkový výkon by to negatívne ovplyvnilo. Je niečo iné vnímať zvuky okolia počas intenzívneho výkonu a niečo iné počas prestávky alebo prerušenia hry.

Ako sme už spomínali, sú aj športy, pri ktorých sa v určitých fázach vyžaduje ticho (napr. pred výmenou v tenise alebo pred pokusom vzpierača), Ľudia sú tam však stále prítomní a na niekoho môže pôsobiť rušivo paradoxne už ich samotná prítomnosť, resp. práve to, že sú ticho.

Okrem toho môže koncentráciu športovca narúšať aj niečo iné (hlučné auto, prelietajúce lietadlo, zvuky zvierat, krik detí hrajúcich sa neďaleko, predmet padnúci na zem, atď.). Sú to prejavy okolia, ktoré sa jednoducho nedajú vždy kontrolovať a s ktorými sa športovec taktiež musí naučiť vysporiadať.

Spôsobov, ako sa jednotlivec dokáže vyrovnať s vplyvmi vonkajšieho prostredia, je mnoho. Niektoré vám môžu vyhovovať viac, iné menej. Preto je potrebné hľadať, čo vám zaberá najlepšie. Zaraďujeme sem meditáciu, duševné cvičenia, techniky koncentrácie a upokojenia, prípadne mentálny tréning. Každá z týchto oblastí stojí za vyskúšanie a každá ponúka viacero možností.

Napríklad pomocou meditácie sa naučíte upokojiť rozbúrenú myseľ a zlepšite sústredenie na jedno miesto, jednu oblasť a na prebiehajúcu chvíľu. Mnohým pomáha aj jednoduché opakovanie určitej frázy pred výkonom. Určite vám niečo hovorí pojem mantra. Môže to byť slovo, zopár slov, citát alebo zoskupenie viet, ktoré si väčšinou viackrát opakujete sami pre seba (v mysli, potichu alebo nahlas). Vaša mantra môže byť čokoľvek, čo na vás pôsobí sebaisto a upokojujúco. Ak nad tým budete premýšľať, dostanete z mysle ľahšie von rušivé vonkajšie vplyvy.

Foto zdroj: thinkstock