Ako využiť CrossFit v kondičnom tréningu pre iné športy

crossfit

Napriek tomu, že je CrossFit samostatným športovým odvetvím, mnoho ľudí ho zvykne využívať ako jednu z podporných fyzických aktivít na posilnenie kondície a pripravenosti pre ich hlavnú športovú činnosť. Je to pochopiteľné, pretože CrossFit kladie dôraz na komplexnosť rozvoja jednotlivých výkonnostných parametrov. Navyše, veľa jednotlivcov hľadá alternatívne spôsoby trénovania v porovnaní s tradičným posilňovaním.

Je pre nás prirodzené, že ak sa venujeme určitým aktivitám a obľúbime si ich, chceme sa v nich zlepšovať a víťaziť. O to viac to platí v prípadoch, kedy trénujeme v kolektíve ľudí a máme možnosť porovnávať sa s ostatnými. Keď sa ale venujete viacerým športovým odvetviam, väčšinou nemôžete očakávať, že progres v rámci všetkých športov pôjde ako po masle a jednotlivé činnosti sa nebudú navzájom ovplyvňovať.

Ujasnite si priority

V prvom rade si musíte naplno ujasniť, ktorý šport je vašou skutočnou prioritou a ktorý slúži ako doplnková činnosť. Ak je CrossFit podporná aktivita, jednotlivé tréningy (ich frekvenciu, tréningový objem a intenzitu) musíte plánovať na základe tréningových jednotiek primárneho športu.

Zohľadňovať je potrebné to, v ktorej fáze sezóny alebo prípravy sa nachádzate. Niekedy si budete môcť dovoliť zaradiť viac CrossFit tréningov a ísť v nich skoro na doraz (napríklad mimo sezónu), inokedy ich budete musieť možno na istý čas aj úplne vyradiť (pred súťažou alebo kvôli vysokej náročnosti tréningov primárneho športu). Snažiť sa byť najlepší vo všetkom totiž častokrát znamená zlyhať po viacerých stránkach.

Cieľ smerujte vždy k hlavnému športu, nie ku CrossFitu

Spolu s určením priority ide ruka v ruke stanovenie cieľov. Majte reálne očakávania, no zároveň si ich určte pre hlavnú športovú činnosť tak, aby predstavovali dostatočnú výzvu a boli merateľné. V prípade doplnkovej CrossFit aktivity na merateľnosti a konkrétnom určení cieľov až tak nezáleží.

Neznamená to, že si niektoré z nich nemôžete vymedziť konkrétnejšie, no vždy majte na pamäti to, aby snaha o ich dosiahnutie nevplývala negatívne na progres v primárnom športe. Niekomu môže postačiť to, keď mu CrossFit poslúži ako nástroj udržiavania kardiovaskulárnej kondície, iný ho môže využívať pre zvýšenie pracovnej kapacity, prípadne na spálenie dodatočných kalórii, na zvýšenie sily a stability ramien (a podobné ciele, ktoré sú skôr všeobecnejšieho charakteru).

crossfit

Nenechajte sa strhnúť

V prípade, že vykonávate CrossFit ako člen skupiny zloženej z viacerých ľudí (a je to pre vás doplnková činnosť), musíte si osvojiť určitý druh kontroly a mnohokrát sa naučiť brzdiť, hoci by ste výkonnostne zvládli viac.

Niekedy je to omnoho ťažšie ako by sa mohlo zdať (kvôli potrebe porovnávať sa, dokázať lepšiu výkonnosť, atď.). No ak to párkrát preženiete a bude to znamenať napríklad horšie dynamické schopnosti v rámci primárneho športu alebo väčšie požiadavky na regeneráciu, poučíte sa.

Ak máte vo svojej skupine CrossFit trénera alebo niekoho, kto vedie jednotlivé tréningové jednotky, oboznámte ho s tým, že je to pre vás len doplnková aktivita a že potrebujete prispôsobiť jednotlivé cvičenia. Určite vám s tým rád poradí, prípadne pomôže pri zostavení individuálnych tréningov (zmení ich zloženie, celkové trvanie alebo frekvenciu podľa toho, aký je tréningový program pre hlavný šport).

Samozrejmosťou je to, aby ste vo všeobecnosti kládli zvýšený dôraz na regeneráciu a využívali jednotlivé nástroje na jej posilnenie (dostatok spánku a relaxu, kvalitný pitný režim a strava, obmedzenie stresu, pravidelný strečing, rôzne formy masáži).

Foto zdroj: thinkstock