Ako využiť bolesť pri tréningu, vo svoj prospech

Ak to myslíte s vašim tréningom na budovanie svalovej hmoty a sily skutočne vážne a chceli by ste to dotiahnuť čo najďalej, musíte sa naučiť bojovať s bolesťou. Nehovorím však o všetkých jej podobách. Mám na mysli bolesť počas fyzickej aktivity sprevádzanú pocitom pálenia vo vnútri svalov, ktorá vzniká zmenou kyslosti vnútorného prostredia a nahromadením metabolitov. Takisto mám na mysli aj bolesť trvajúcu niekoľko dní po obzvlášť intenzívnom tréningu.

Ako využiť bolesť pri tréningu, vo svoj prospech

Na úvod si povedzme, že bolesť je biologickou funkciou tela, ktorá slúži k zachovaniu živých organizmov. Keby nebolo bolestivých signálov vysielaných nervovými receptormi z príslušných častí tela do mozgu, ľudia by sa poškodzovali a mrzačili bez uváženia. V posilňovni sa snažíme dostať pod kontrolu bolesť, ktorá je nevyhnutným vedľajším produktom svalovej činnosti.

S prihliadnutím na to, že úlohou bolesti je chrániť náš život, považovali by sme ju výhradne za biologický prejav a funkciu. Okrem toho však obsahuje aj dôležitú psychologickú zložku, ktorá nám dáva možnosť k jej ovládnutiu. Existujú aj rôzne teórie, pomocou ktorých poznáme a definujeme bolesť podľa rôznych fyziologických a psychologických faktorov. Bolestivé signály z nervových zakončení je možné v mozgu prispôsobovať, čiastočne ich posielať naspäť a tým pádom efektívnejšie pokračovať vo fyzickej činnosti.

Jednoduchou zmenou skúsenosti získaných v minulosti a snahou presvedčiť seba samého, že to až tak nebolí, sa môžeme bolesti do istej miery zbaviť resp. vnímať ju inak.

Ďalší silný prostriedok sa nachádza v motivácii. Myslíte neustále na svoj cieľ, udržujte motiváciu na vysokej úrovni a bariéry bolesti počas jednotlivých aktivít prekonáte ľahšie. V potlačovaní bolesti sa človek môže tiež trénovať tým, že sa jej opakovane vystavuje a prekonáva ju postupne s väčším fyzickým a psychickým úsilím.

Poznáme rôzne metódy a techniky kontroly a ovládania bolesti v rámci športu. Napríklad asociačný prístup bolesť otvorene prijíma a uznáva ju, dopredu s ňou počíta.

Na druhej strane, disociačný prístup aplikuje metódu oddelenia bolesti tým, že sa jej snažíte vyhnúť pomocou intenzívneho myslenia na niečo iné. Môžete si tiež pripomínať, že vaše pocity počas fyzickej aktivity predstavujú rastové podnety, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre dosiahnutie vašich cieľov.

Myslíte na to, že nárast intenzity znamená súčasne aj priblíženie k cieľu, či už je to nárast svalov, silové prírastky alebo niečo iné. Namiesto pripúšťania negatívnych pocitov sa vždy sústreďte na pozitívne myšlienky, nech už to nakoniec dopadne akokoľvek. Keď sa vám podarí niektorú z týchto stratégii úspešne aplikovať v praxi, môže sa stať, že do istej miery mentálne opustíte miesto tréningu a určitú činnosť budete vykonávať mechanicky.

Pozitívnym stimulom na prekonanie bolesti sú aj rôzne motivačné výroky, obrázky, videá, hlasná hudba a podobne. Môžete si vybrať metódu alebo postup podľa vášho uváženia. Dôležité je, aby to na vás fungovalo čo najlepšie a aby ste tak bolesť ľahšie prekonali.

Foto zdroj: thinkstock