Ako urýchliť rehabilitáciu a regeneráciu tkanív?

Ako urýchliť rehabilitáciu a regeneráciu tkanív?

Športová veda je síce mladá, no z veľkej časti celkom podrobne prebádaná a to či už z hľadiska edukológie, humanistiky, alebo kinantropológie. Mnohí autori sa domnievajú, že ďalšie revolučné obdobie nastane až po získaní nových poznatkov z genetického inžinierstva (ktoré dáva predpoklad na výrazné ovplyvnenie charakteristík človeka) a po podrobnom prebádaní riadiacich a regulačných funkcií mozgu (doteraz preskúmaná len nepatrná časť).

Tento článok sa bude týkať práve tým pár funkciám riadiaceho orgánu, ktoré už poznáme. Rád by som tu upozornil na pár známych faktov, ktoré sú však nedohodnotené a pritom majú relevantný význam.

Na prelome milénia vyšlo viacero štúdií, ktoré potvrdzovali účinnosť tréningovej metódy, ktorá sa označovala ako cross transference. Je to metóda, ktorou vieme zámerne pozitívne ovplyvniť zranenú končatinu a to tým, že posilňujeme zdravú končatinu (horná končatina vie ovplyvniť iba hornú končatinu a dolná naopak iba dolnú).

Pravidelným aktivovaním svalových a nervových jednotiek takto vieme za určitých okolností ovplyvniť rýchlosť regenerácie po zranení. Túto metódu väčšina kvalitných trénerov v praxi využíva, keďže stojí na objektívnych anatomicko-fyziologických základoch.

Mentálny tréning

Na druhej strane stoji niečo, čo nenesie úplnú objektivitu a tým je naše vedomie. V praxi stále málo využívaný mentálny tréning, ktorý má taktiež mnoho štúdií s pozitívnymi výsledkami.

Zjednodušene mentálny tréning je tréning, ktorý využíva silu vedomia na ovplyvnenie stavu športovca a tým i jeho výkonu. Už v roku 2001 sa na stretnutí Spoločnosti pre neurovedu (Society of Neuroscience) v San Diegu prezentovala štúdia doktora Guang H Yue, ktorá poukazovala na mentálny tréning ako prostriedok posilnenia svalov.

V štúdií skupina dobrovoľníkov 5 dní v týždni myslela ako posilňuje svoje prsty (dynamometer) a taktiež ako posilňujú svaly kontrolujúce lakeť. V mysli sa zamerali na 50 opakovaní v rade. Po 12 týždňoch prsty zosilneli o 35% a svaly kontrolujúce lakeť o 13.5%.

Ako je to možné? Autor štúdie podal aj vysvetlenie, kde uvádza, že myslenie na pracujúce svaly núti mozog zapájať nervové dráhy a tým je organizmus schopný využiť väčšie množstvo vlákien za jednotku času.

Z praxe sú známe mnohé príklady vrcholových športovcov, ktorí si deň čo deň predstavovali svoje technické majstrovstvo (napríklad s loptou). Nakoľko im tieto predstavy pomohli objektívne povedať nevieme, no môžeme predpokladať, že mentálny tréning viedol k zlepšeniu nielen kondičných ale i koordinačných schopnosti v ich športovej kariére.

O pár rokov neskôr sa iná výskumná skupina začala zaujímať o regeneráciu svalov pomocou techník mentálneho tréningu. Skúmali, či je možné pomocou predstavivosti a hypnózy urýchliť zotavovací proces. Štúdií bolo vykonaných niekoľko, či už na športovcoch, alebo ľuďoch chorých na rakovinu a výsledky boli opäť pozitívne. Tí, ktorí praktizovali mentálny tréning a ktorí sa zotavovali rýchlejšie, sa od kontrolnej skupiny odlišovali:

  • väčšou osobnou zodpovednosťou za svoj zotavovací proces
  • väčšou motiváciou, zanietením a túžbou rýchlejšie sa uzdraviť
  • väčšou sociálnou podporou
  • vytváraním pozitívneho pohľadu
  • očakávaním a presvedčením na plné a úspešné opätovné navrátenie do života
  • no a samozrejme rýchlejšou fázou zotavovania
Ako urýchliť rehabilitáciu a regeneráciu tkanív?

Techniky mentálneho tréningu majú okrem zlepšenia výkonu, či urýchlenia zotavovacích procesov ďaleko širšie použitie a to či už pri uvoľňovaní bolesti, zvládaní rôznych stresových situácií, kedy sa športovec dostáva do strachu a úzkosti. Alebo môžu pomôcť pri zlepšení koncentrácie, čo v mnohých športoch je limitujúcim faktorom výkonu.

Na to, aby ste tento tréning mohli využívať, nemusíte byť vrcholový športovec. Ani vás nemusí trápiť, že neviete presne percento nakoľko vám daný tréning pomohol, …dôležité je, že pomôže a odstráni tak z vášho života pochybnosť, ktorá vás brzdí a stresuje. Pre názorný príklad jednoduchosti mentálneho tréningu uvediem posledný príklad zo súkromnej praxe: po behu cítim v achilovke jemné pnutie, viem, čím je spôsobené.

Jedným z riešení je aj mentálny tréning založený na ponorených chodidlách v teplom kúpeli, pri ktorom uvoľnene sedím s opretou hlavou, mám zapálene sviečky a sugesciou myslím na prekrvenie tkanív teplom, všetko s pozitívnym pohľadom. Je to úžasný relax, pri ktorom sa dokážem neskutočne uvoľniť.

Mnoho trénerov zatiaľ bohužiaľ nepoužíva techniky mentálneho tréningu a to z dôvodu že ich nepozná, alebo že im nedôveruje. Okrem vrcholových športovcov by tak z neho mohli profitovať aj výkonnostní, či rekreačný športovci. Osobne si myslím, že v ľudskom vedomí je ukrytý výrazný potenciál človeka. Ak sa tento potenciál naučíme využívať vo svoj prospech, posunieme naše hranice vo všetkých dimenziách a to nielen tých výkonových.

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Sport-Thieme Futbalová tréningová lopta Veľkosť: 4

19,90 €

Sport-Thieme Futbalová tréningová lopta Veľkosť: 4 Kúpiť

Deivo Tričko Telocvikari.sk Variant: XXL Modré

9,90 €

Deivo Tričko Telocvikari.sk Variant: XXL Modré Kúpiť

Kriketová lopta gumená

3,20 €

Kriketová lopta gumená Kúpiť