Ako sa motivovať a vytrvať pri tréningu

Napriek tomu, že je široká verejnosť o pozitívach posilňovania a vykonávania aeróbnych činnosti pomerne dobre informovaná, po niekoľko mesačných návaloch po Novom roku, zostávajú posilňovne opäť poloprázdne. Najčastejšie zostanú tí, ktorí si už od začiatku vytýčia nejaký konkrétny cieľ. Väčšinou ide o snahu schudnúť prebytočný tuk, prípadne vylepšiť vzhľad určitých častí tela. Ak ale svoj cieľ dostatočne nekonkretizujú, ich snaha zvykne pomerne rýchlo stroskotať.

Ako sa motivovať a vytrvať pri tréningu

Podľa niektorých štatistík skonči s pravidelným cvičením počas prvého roku približne polovica trénujúcich ľudí. Po dvoch rokoch ich ostane z pôvodného počtu dokonca len jedna štvrtina. Príčiny môžeme hľadať vo viacerých faktoroch. Je to nedostatok informácii a odborného dozoru, chýbajúce povzbudenie z vonkajšieho prostredia, nedostatočná motivácia a vôľa. Práve motivácia predstavuje rozdiel medzi tým, či len chcete trénovať, alebo skutočne aj trénujete.

Čo proti tomu robiť a ako podporiť motiváciu

Jedným zo základných krokov je nájsť si dobrého tréningového partnera alebo dobrého osobného trénera. Choďte trénovať s priateľmi alebo sa pripojte k skupine podobne zameraných ľudí. Jedincom s nedostatkom vlastnej motivácie pomôže najviac práve toto riešenie. Založte si tréningový denník, do ktorého si budete zapisovať svoje výkony, rôzne dodatky k technike cvikov a podobne. Časom si tak budeme môcť lepšie kontrolovať vlastný progres a uvidíte, čo na vás najlepšie funguje.

Ďalšie zo spôsobov na udržanie motivácie:

– spätná väzba z okolitého prostredia: požiadajte kamarátov, rodinu alebo ostatných ľudí z okolia, aby zhodnotili vašu postavu alebo silové výkony v posilňovni. Posunúť dopredu by vás mali pozitívne ohlasy, ale takisto aj kritika vašich slabších stránok. Aj na základe toho skúste presvedčiť sami seba, že pravidelné cvičenie je pre vás dôležité a vydržte!

– uzavrieť nejaký typ stávky alebo dohody: môže ísť o splnenie presne definovaného cieľa za istý čas, ale môže ísť aj o všeobecnejšiu stávku. Motivácia sa bude zvyšovať tým viac, čím viacej ľudí bude o stávke vedieť a čím viacej ľudí bude do stávky priamo zapojených.

– pravidelné váženie, meranie a testovanie: raz za 1-2 mesiace sa odvážte, odmerajte si obvody určitých partií, určte percento telesného tuku, vyfotografujte sa alebo otestujte nové silové výkony.

– investície do kvalitnej stravy a doplnkov výživy: pravidelné dodržiavanie správnych stravovacích návykov a vhodná doplnková výživa zabezpečená na dlhšie obdobie vám pomôžu vydržať dlhšie.

– skúšanie nových vecí: máte možnosť skúšať stále nové cviky a aeróbne aktivity, nové tréningové a diétne programy, môžete zmeniť navštevované fitko, nájsť si nového tréningového partnera atď.

Foto zdroj: thinkstock