Ako prekonať limity, ktoré si sami vytvárame

Ako prekonať limity, ktoré si sami vytvárame

Myseľ by mala byť primárnym faktorom úspechu jednotlivca v rámci jeho tréningovej filozofie. S telom sa môžu diať rôzne viditeľné zmeny, no ku kľúčovým zmenám (ovplyvňujúcim prakticky všetko ostatné) dochádza v našej mysli. Ak pristupujete k cvičeniu mechanicky a bez zapojenia rozumu, dvíhate váhy bezmyšlienkovo, nedochádza k potrebnej nervosvalovej aktivácii a vy len pohybujete váhou hore a dole. Naopak, pri rozumnom type tréningu ide o plánovanie a premýšľanie, vyžaduje si odovzdanie a vôľu uspieť. Je to nielen fyzická, ale aj psychologická skúška ohňom, pri ktorej dochádza k posúvaniu limitov.

Nehádžte si polená pod nohy

Fyzická stránka trénovania je v podstate jednoduchá. Mentálny aspekt tréningu je však oblasťou, v ktorej zlyhávajú viacerí. Veľmi častým problémom je práve vytváranie si vlastných limitov alebo obmedzení, ktoré nám následne nedovoľujú posúvať sa vpred a vzdiaľujú nás od skutočného potenciálu. Osoba, ktorá si takýto limit vytvorí, sa cez neho nedostane, hoci na to v skutočnosti má. To by nebolo až takým problémom, keby si ľudia aspoň vytvárali vysoké limity.

Vytvorenie vlastných obmedzení je v podstate odrazom toho, ako sa daný jedinec sám vníma. Čím je jeho obraz o sebe horší, tým menej od seba očakáva a požaduje. Kým sa to nezlepší a nebude veriť, že je schopný dosiahnuť určitý úspech alebo vykonať viac, dovtedy sa nedostane nad staré limity.

Zdôvodnenie neúspechu

Vytváranie vlastných obmedzení môže niekedy slúžiť aj ako forma vyhovárania sa, prečo určitý človek nedosiahol pôvodne chcený úspech. Takýto jednotlivec bude potom hádzať vinu na nedostatok času, zlú materiálnu výbavu, prípadne na hocičo iné, len aby tým podložil dôvod svojho zlyhania. Môže dokonca aj znižovať úspech ostatných tým, že poukáže na príliš veľa šťastia inej osoby, lepšiu genetiku, lepšiu výbavu a podobne. Jednoducho si povie to, čo potrebuje, len aby zostal bezpečne vo svojej klietke, ktorú si sám vykonštruoval a ktorá mu tak poslušne slúži ako vlastný limit.

Títo ľudia budú vždy prešľapovať na jednom mieste, až kým sa neoslobodia od svojich vlastných obmedzení a napravia tak svoje očakávania. Nie je to jednoduché (hlavne ak problém trval príliš dlho), no s vhodnou stratégiou to ide.

Ako začať

Začať je potrebné s vytvorením nových štandardov, resp. s nápravou tých starých. Ľudia sa častokrát porovnávajú len s tým, čo majú na očiach. Môžu to byť napríklad vaši kamaráti a známi, ktorých pravidelne stretávate v miestnej posilňovni. Možno ste vo vašej menšej skupine výkonnostne najlepší a to vás dlhodobo uspokojuje. Predstavte si však situáciu, že do posilňovne začne chodiť niekoľko nových členov a všetci budú od vás lepší. Ocitnete sa v novej situácii, budete chcieť opäť po čase rýchlejšie napredovať, vaše staré štandardy sa posunú a zistíte, že ste ešte ani zďaleka nevyčerpali svoj potenciál. Čo ak by ale neprišla žiadna skupina nových, výkonnostne lepších športovcov? Ktovie, pravdepodobne by ste ďalej pokračovali v zaužívanej rutine. Určujte si preto odvážnejšie štandardy. Inšpirujte sa úspešnejšími. Mierte vyššie.

Druhým strategickým nástrojom môže byť uplatnenie určitej formy klamu. Ak cvičíte dlhšie, pravdepodobne sa už aj vám stala tá situácia, kedy ste si omylom pridali viac záťaže ako bolo plánované. Séria bola náročná, no zvládli ste ju a skutočnú váhu ste zistili až neskôr. Už mnohým sa takýmto neplánovým pokusom podarilo prekonať svoj rekord pre určitý počet opakovaní alebo aj maximálnu váhu pri určitom cviku. Ak chcete túto metódu aplikovať systematickejšie, potrebujete na to samozrejme pomoc od niekoho iného, pretože nemôžete vedieť dopredu, na ktorú sériu budete mať pridané o niečo viac ako zvyčajne. Požiadajte sparinga, aby to urobil šikovným spôsobom raz alebo dvakrát cez tréningovú jednotku.

S kým sa porovnávate?

Pri určovaní štandardov bol spomenutý príklad s príchodom novej skupiny cvičencov, ktorí boli výkonnostne lepší. Súvisí s tým aj tretí strategický krok. Namiesto toho, aby ste čakali na príchod týchto lepších športovcov, mali by ste ich sami vedome vyhľadávať. Určite totiž poznáte staré známe: s kým sa stretávame, tým sa staneme. Mozog sa automaticky prispôsobuje správaniu a činnostiam ľudí, ktorí nás obklopujú. Platí to aj v rámci športu. Výkonnostne lepší, disciplinovanejší a odhodlanejší jedinci vás potiahnu hore rýchlejšie.