Ako na lýtka

S lýtkovým svalstvom je to podobne ako s predlaktiami. Sú to extrémne odolné svaly a vyžadujú si predovšetkým väčší tréningový objem. Ak sú lýtka aj vašou problémovou svalovou partiou, nemôžete ich precvičovať len z času na čas pomocou pár nesústredených sérii na konci tréningovej jednotky. Obdobie, kedy je ich rozvoj najvýraznejší nastane vtedy, ak zvýšite frekvenciu precvičovania tejto svalovej partie, zvýšite tréningový objem, a keď sa počas ich tréningu budete skutočne sústrediť na to, čo práve robíte. Na druhej strane, nemôžete používať vysoký objem práce dlhodobo. Ľahšie tréningy a úplne pauzy od tréningu lýtok sú nutné hlavne v prípadoch, kedy vám to dajú najavo presilené šľachy a členok. Pozor na vysoký tréningový objem si musia dávať aj športovci, ktorí majú v svojich tréningoch veľa dynamických cvikov, behov a výskokov.

Ako na lýtka

Jednou z možností, ako dostať lýtkové svalstvo na vyššiu úroveň, je zaradiť na istý čas systém, pri ktorom robíte jednu sériu ľubovoľného cviku na lýtka medzi všetkými pracovnými sériami cvikov v bežnej tréningovej jednotke. Napríklad urobíte sériu tlakov na lavičke, následne urobíte sériu na lýtka a takto pokračujete počas celého tréningu. Odporúča sa robiť celkovo približne 10-15 sérii, no k tomuto číslu sa dopracujte postupne.

Ďalšou možnosťou, ktorá využíva uprednostňovanie lýtok počas istého obdobia, je zaradenie ich tréningu na úvod každej tréningovej jednotky (alebo aspoň na úvod každého tréningu spodnej časti tela). Toto bude veľkým posunom vpred najmä pre tých, ktorí doteraz cvičili lýtka len z povinnosti na konci tréningu (prípadne ich necvičili vôbec).

Dajte si pozor na svalovú nerovnováhu, ktorá niekedy vzniká medzi silnejšou zadnou stranou lýtka a slabšou prednou častou. Riešením v tomto prípade je pravidelné cvičenie obrátených výponov. Slabšia predná časť môže byť dokonca limitujúcim faktorom v snahe dosiahnuť objemnejšie lýtka, takže ak sa budete zameriavať na lýtkové svalstvo komplexne a nebudete chcieť nič podceniť, cvičte aj obrátené výpony a ich variácie. Pri tomto pohybe je päta nohy na pevnom mieste a špička nohy sa pohybuje nahor a nadol.

Čo sa týka najpoužívanejších cvikov na získanie svalového objemu v oblasti lýtok, patria sem predovšetkým výpony v stoji, výpony v sede a oslie výpony. Pri nich je dôležité sústrediť sa na plný rozsah pohybu a celkom dobre tu fungujú zhadzované série. Počty opakovaní pri týchto cvikoch môžu byť aj vyššie, zamerajte sa na rôznorodosť pri voľbe schém počtov sérii a opakovaní.

Samozrejme existujú aj ďalšie efektívne cesty, ako posilniť lýtka. Jednou z nich je napríklad farmárska chôdza s párom jednoručiek na špičkách (odporúča sa takto chodiť aspoň po dobu dvoch až troch minút v jednej sérii), ďalšími sú klasické šprinty, skákanie na švihadle, výskoky na vyvýšené podstavce, výskoky z drepu a podobne.

Foto zdroj: thinkstock